Artikler

Filtrér
Geder, fiskegærder og et landskab i forandring - den gode historie fra Femern knytter os sammen med vores forfædre. Af: Signe Groot Terkelsen, journalist og feltassistent.

Hvordan bliver den nye viden, arkæologerne tilegner sig, væsentlig for moderne mennesker? Hvordan bliver den til en god historie for børn og voksne, der besøger Museum Lolland-Falster eller læser om udgravningerne i avisen.

Download PDF
Kunsten at bevare interessen i fem år! - Kejserens nye klæder eller en virkelig god historie? Af Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør

Museum Lolland-Falster er i øjeblikket i gang med udgravningerne til den kommende Femern Bælt-forbindelse og det store projekt bringer hele tiden nye og spændende historier frem. Men hvordan formidler vi dem bedst muligt, og kan vi blive ved med at holde interessen?

Download PDF
Arkæologiens visuelle side - fotografering på Femern Bælt udgravningerne. Af: Thit Birk Petersen, arkæolog og fotoansvarlig.

At fotografere på en arkæologisk udgravning er spændende, udfordrende og interessant, men har meget lidt at gøre med kunstneriske fotografier, flotte opstillinger og kreativt talent - og har alt at gøre med dokumentation og registrering.

Download PDF
Fundhåndteringsprocessen på Femern Bælt udgravningerne. Af: Rikke Lund Pedersen, arkæolog og fundansvarlig på Femern Bælt udgravningerne.

Når et arkæologisk fund er udgravet i felten, er arbejdet langt fra slut for arkæologerne. Artiklen er en i rækken af Museum Lolland-Falsters "Månedens artikel" fra februar 2014

Download PDF
Arkæologi og naturvidenskab - fortidens dagbog er skrevet med atomer. Af: Bente Philippsen, fysiker, arkæolog og videnskabelig medarbejder.

Studiet af fortidens mennesker, deres levevis og åndsliv, har meget mere til fælles med studiet af atomer og molekyler, end man umiddelbart skulle tro.

Download PDF
Hvordan udvælges områderne der skal udgraves? Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig.

Normalt graves der søgegrøfter med en gravemaskine, inden en egentlig arkæologisk udgravning går i gang. Grøfterne er to meter brede og bliver typisk lagt med 20 meters mellemrum. Denne metode blev også forsøgt i efteråret 2011, da forundersøgelsen ved den kommende Femernforbindelse begyndte. Det viste sig dog hurtigt, at det ikke kunne lade sig gøre.

Download PDF
Havniveaustigninger. Af: Lars Ewald Jensen, museumsinspektør, arkæologi.

Medierne kan så godt som dagligt berette om konsekvenserne af afsmeltningen af isen over polerne og de katastrofale følger, et stigende havniveau medfører.

Download PDF
Fra jæger til bonde. Af: Lars Ewald Jensen, arkæolog og Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør.

De arkæologiske forundersøgelser, Museum Lolland-Falster foretager i forbindelse med den faste forbindelse under Femern Bælt, har allerede nu genereret data, der fortæller om landsdelens tidlige bønder.

Download PDF
Fra vand til land og tilbage igen - Klimaets påvirkning af landskabet siden sidste istid. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør.

Kystområdet på Lollands sydlige del, hvor Femern-forbindelsens danske landanlæg skal placeres, har, som følge af ændringer i havniveauet siden den sidste istid, skiftevis været tørt land og oversvømmet af havet.

Download PDF
Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu. Af: Steen Knudsen, arkæolog og udgravningsleder.

Som en del af Femern projektet blev det gamle fiskerianlæg Dansk Klimatisk Fiskeavl vest for vindmølleparken fjernet. Det store betonbassin, der i 1980’erne skulle levere ørreder og gode forretninger gik hurtigt i fisk. Under de mange tons beton ville der normalt ikke være noget arkæologisk materiale bevaret. Men Lolland gemmer godt på sine skatte, så Museum Lolland-Falster kunne igen konstatere, at man skal mange meter ned i området ved Syltholmsparken for at finde spor af stenalderens lollikker.

Download PDF
Femernudgravningerne – et anderledes udgravningsprojekt. Af: Lars Ewald Jensen, Museumsinspektør, arkæologi.

Det er ikke bare størrelsen, der gør Femernudgravningerne usædvanlige. Også grundvandsdybden gør denne udgravning til noget ganske særligt både teknisk og i forbindelse med de helt specielle bevaringsforhold, der gør sig gældende. Artiklen har været månedens artikel i august 2014.

Download PDF
Forventniger og forhåbninger - holder de stik? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør

Siden Museum Lolland-Falster i november 2011 foretog de første arkæologiske undersøgelser forud for etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse, har det stået klart, at det ville blive en helt særlig opgave med helt særlige muligheder. Allerede fra projektets start har det fået stor opmærksomhed, og forventningerne til det 300 ha store kulturlandskab har været og er fortsat høje.

Download PDF
Teknikere på museum – om teknisk afdeling ved Femern-projektet. Af: Lars Meldgaard, museumstekniker

Da Museum Lolland-Falster for flere år siden begyndte planlægningen af de arkæologiske udgravninger forud for etableringen af forbindelsen til Femern, blev det besluttet at oprette en selvstændig afdeling med ansvar for teknik og logistik. Det er denne afdelings opgave at servicere arkæologerne i det daglige arbejde og sørge for, at alle tekniske detaljer altid er på plads og i orden. Månedens artikel er en spændende beskrivelse af de arbejdsopgaver, der ligger bag ved og ved siden af arkæologernes indsats.

Download PDF