Udgravningerne

Kort over udgravningsområdet

Klik på kortet som viser, hvor Museum Lolland-Falster foretager arkæologiske undersøgelser i forbindelse med den faste Femern Bælt-forbindelse. Kortet opdateres løbende med nye historier fra udgravningerne.

 

Museum Lolland-Falster påbegyndte i maj 2013 de arkæologiske udgravninger forud for den faste Femern-Bælt forbindelse. På baggrund af forundersøgelser af arealet er der udpeget relevante områder til arkæologisk undersøgelse, fordelt på det ca. 300 ha store areal, der bliver påvirket af anlægsarbejdet. Udgravningerne foregår i et område, der gennem mange tusind år har været påvirket af klimaforandringer og havets indvirkning, hvilket tydeligt kan ses i forbindelse med udgravningerne.

 

Det store areal giver mulighed for at se på hele kulturlandskabet og ikke blot på de enkelte lokaliteter. Samlet set kan undersøgelserne derfor være med til at give en mere detaljeret forståelse af livet og virket i stenalderen - med særligt fokus på Lollands sydkyst.