27. januar 2014
Femernforbindelsen

De arkæologiske udgravninger i forbindelse med den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland har allerede nu genereret mange nye data og spændende fund.

Hjernen og andre gode sager

I 2021 forventes det, at den faste forbindelse under Femern Bælt står færdig, men inden da er der mange opgaver, der skal løses, og Museum Lolland-Falster er en del af dette. Siden 2009 har museet været en brik i det store puslespil, og som tiden er gået, er brikken vokset, og opgaverne har taget fart.

 

I 2011 påbegyndte museet de arkæologiske forundersøgelser, der i sommeren 2013 førte til de konkrete udgravninger i det 187 ha store areal bag stormflodsdiget øst for Rødbyhavn. De gode bevaringsforhold i området har allerede nu genereret utroligt mange fund og data, som fortæller om livet langs kysten i stenalderens Danmark. Disse spændende historier og et bredt udvalg af fantastiske og unikke genstande, heriblandt Danmarks ældste gedehjerne, bliver præsenteret i udstillingen'Hjernen og andre gode sager'.

 

Men Museum Lolland-Falster graver ikke kun i jorden for at finde ny viden - museets etnologer og historikere udforsker historien helt frem til i dag, hvor de igangværende forandringer af det kulturhistoriske landskab er i fokus. Udover at registrere og beskrive alle husene, der nedrives, laves der interviews med tidligere beboere, og der indsamles enkelte genstande, som bidrager til at fortælle nogle af de enkelte steders mange historier. I udstillingen vises et casestudie af en af de ejendomme, der er revet ned for at gøre plads til Femerntunnelen.

 

Hvornår: fra d. 7. februar 2014 i museet åbningstid
Hvor: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo

 

Danmarks ældste gedehjerne

Læs om fundet af et næsten komplet gedekranium, der helt exceptionelt stadig har en væsentlig del af dyrets hjerne bevaret.