04. juli 2014
Femernforbindelsen

Fiskeri – et erhverv fra oldtiden

Flint er det materiale, der almindeligvis forbindes med stenalderen, hvorimod betydningen af organisk materiale ofte undervurderes, da det sjældent er særlig repræsentativt ved undersøgelser af stenalderbopladser. Men når museer får lov at undersøge iltfattige vådbundsområder - som det sker ved den igangværende undersøgelse af arealet bag Stormflodsdiget øst for Rødbyhavn - dukker organisk materiale i form af bl.a. træ, bark, ben og tak frem fra undergrunden.

 

Omkring 6000 f.Kr. betød kraftige havniveaustigninger og dermed saltvandets indtrængen over lavtliggende landområder, at kysterne blev omdannet til et ø-rigt skærgårdsagtigt Smålandshav. Men under de store landskabsforandringer drog befolkningen alligevel nytte af havets indtrængen og begyndte at supplere deres ernæringsgrundlag med fiskeri og jagt på havdyr og fugle. Befolkningen anvendte forskellige enkeltstående redskaber som kroge, harpuner og lystre, der sammen med mere faste redskaber som flettede ruser og fiskehegn skabte fundamentet for jægerstenaldermenneskenes ernæring og eksistens. Her blev rækker af pæle sat ned i havbunden som støtte til flettede sektioner/hegn, der ledte fiskene ud mod ruserne, hvor de blev opsamlet. Fiskeanlæggene kunne bestå af større fangstsystemer, der når de var etableret, var en yderst givtig næringsvej.

 

I 2013 fandt arkæologer fra Museum Lolland-Falster en 4 meter lang sektion af et ca. 5000 år gammelt opretstående fiskegærde i forbindelse med udgravningerne til den kommende Femern Bælt-forbindelse. Fundet blev gjort i forbindelse med en forundersøgelse af arealet, men det stod hurtigt klart, at fiskehegnet fortsatte på begge sider af det begrænsede areal. I juni 2014 blev området genåbnet, og i løbet af ganske få dage kunne museets arkæologer konstatere, at vi stod med et større system af fiskegærder og flettede sektioner. I skrivende stund består konstruktionen af 3 opretstående flettede fiskegærder samt en væltet flettet sektion, der også har indgået i fangstsystemet. Allerede nu er det tydeligt at se, at opbygningen følger forskrifterne for, hvordan fisk ledes i den rigtige retning med parallelle forløb og en sektion, der går på tværs ned mod rusen eller kurven. Området er endnu ikke fuldt udgravet, men arkæolog og ansvarlig for udgravningen af fiskegærdet Terje Stafseth har store forventninger til resultaterne og glæder sig til at se, hvor langt man kan følge fangstsystemet.