19. august 2014
Femernforbindelsen

Kom med 6000 år tilbage i tiden

For 6000 år siden var Lollands sydkyst ikke, som vi kender den i dag. Landskabet var præget af to laguner, kysten blev beskyttet af en række barriereøer, og små åer skar sig ind i landskabet. De topografiske forhold betød, at området var utrolig attraktivt for stenalderens befolkning, da fiskeriet i den lavvandede lagune var en sikker ernæringsvej for befolkningen, og barriereøerne sørgede for beskyttelse mod havets kræfter. Siden har området ændret udseende gentagne gange ved naturens og havets påvirkninger og sidst med inddæmningen og opførelsen af diget efter stormfloden i 1872.

 

Siden 2011 har Museum Lolland-Falster været i gang med undersøgelserne af området øst for Rødbyhavn, og det har vist sig, at historiens mange oversvømmelser har gjort, at bevaringsforholdene er helt unikke. Gennem mange tusind år har kysten været befolkningens omdrejningspunkt, og de mange fund, der dukker frem fra mulden, fortæller, hvordan datidens liv og virke har formet sig.

 

For at give et indblik i livet langs Lollands sydkyst inviterer Museum Lolland-Falster til åben udgravning ved de arkæologiske udgravninger til den kommende Femern Bælt tunnel. Kom og se og hør om projektet og de nyeste fund, og få en snak med de arkæologer der er med til at føje flere brikker til puslespillet om stenalderen på Lolland.  

 

Udgravningen foregår i vindmølleparken øst for Rødbyhavn ned mod diget. Museet sørger for skiltning på dagen. Husk praktisk fodtøj og varmt tøj, da vinden kan være bidende kold i området (til trods for vi er i august).

 

Hvornår:30. august 2014 fra kl. 12 -15
Hvor: For enden af Østersøvej, 4970 Rødby. Følg Museum Lolland-Falsters skilte til udgravningen.
Pris: gratis adgang