06. oktober 2014
Femernforbindelsen

Enestående pragtvåben fundet ved Rødbyhavn

"En skæftet dolk af denne type er aldrig før fundet i Danmark. Vi kender typen, men at finde sådan et skæftet pragteksemplar er helt fantastisk. Begejstringen var enorm, da dolken pludselig lå der, efter at gravemaskinen havde fjernet det overliggende lag. Men da vi så fik den op og så, at dele af et barkskæfte næsten var intakt bevaret på den anden side, ville begejstringen ingen ende tage" fortæller en storsmilende Anders Rosendahl, arkæolog ved Museum Lolland-Falster.

 

Ved indgangen til bronzealderen overtog bronze rollen som det foretrukne materiale til fremstilling af prestigeredskaber, men da efterspørgslen var større end forsyningerne, lavede man i den tidlige del af bronzealderen stadig dolke af flint. Flintdolkenes udformning efterlignede bronzedolke, og flinthuggernes fremragende evner til at forme flinten kom i denne periode virkelig til sin ret.

 

Flintdolken var mandens foretrukne våben i denne periode, og den fulgte ham ofte i graven, men fundet fra Rødbyhavn blev ikke fundet i en grav, men derimod på gammel havbund.

 

Den er ca. 20 cm lang og fremstillet i et mørkgråt fejlfrit stykke flint. Omkring skæftet har der været monteret birkebark for at give et bedre greb. Men de mange tusind år i jorden har gjort, at det kun er bevaret på den side, der lå nedad på fundtidspunktet. Dolken blev samme dag, som fundet blev gjort, sendt direkte til Nationalmuseet, der skal stå for konserveringen af barken.

 

Flintdolke med bevaret skæfte er aldrig tidligere fundet i Danmark, men er kendt fra bl.a. Tyskland. Der er dog ingen ting, der tyder på nogen forbindelse mellem Danmark og Tyskland i denne forbindelse, hvilket andre fund fra udgravningerne tidligere har antydet. Museum Lolland-Falster håber, at konserveringen og de nærmere undersøgelser af barken kan fortælle mere om dolken.

 

Indtil da nyder museet begejstringen over det helt fantastiske fund og ser frem til, hvad udgravningerne ellers vil frembringe fra den lollandske muld.

 

For spørgsmål omkring fundet kontakt: arkæolog ved Museum Lolland-Falster Anders Rosendahl på 51 85 08 52 elleraro@museumlollandfalster.dk