Lauritz Tuxen: Ved frokosten. Mor og datter på en veranda