Enkelt postkort, Johannes WilhjelmEnkelt postkort, Johannes Wilhjelm