Albert Gottschalk: I maleriets udkantUdgivet af Storstrøms Kunstmuseum og Faaborg Museum 2002, 141 s., rigt farveill. Indeholder flg. artikler:
Gertrud Oelsner: Verlust der Mitte - Albert Gottschalk i udkanten af det moderne, s. 9-34
Maria Fabricius Hansen: Anslagets styrke - begrænsningens kunst, s. 35-48
Tine Nielsen Fabienke: En vandringsmand i syd, s. 49-60
Susanne Thestrup Truelsen: Gottschalk og Fynboerne, s. 61-70
Erik Steffensen: Over stok og sten, s. 71-78
Desuden forord, plancher, katalogfortegnelse og illustrationsliste.