Himlens SpejlUdgivet af Storstrøms Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer 2002, 216 s., rigt farveill.
Indeholder fgl. artikler:
Niels Kofoed: Om B.S. Ingemann og skyformationslæren, s. 13- 25
B.S. Ingemann: Skyhimlen eller den Luke-Howardske Skyformationslære betragtet som Billedform for Naturpoesien, s. 29-49
Gertrud Hvidberg-Hansen: Himlen nær. Skystudier og naturpoesi, s. 53-78
Jesper Theilgaard: Skyer - fra en meteorologs synsvinkel, s. 83-99
Gertrud Oelsner: Skybrud - om skyer, himle og meteorologi i dansk kunst, s. 103-122
Lise Serritslev Petersen: Hjemland og grænseland i romantisk landskabsmaleri, s. 127-141
Erik Steffensen: Det nomadiske blik og billedrummet, s. 145-155
Desuden forord, plancher, illustrationsfortegnelse og forfatterliste