TRE STÆRKE - Anna Klindt Sørensen, Ebba Carstensen og Olivia Holm-MøllerUdgivet af Storstrøms Kunstmuseum, Kunsthallen Brandts Klædefabrik og Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller Museet, Holstebro 2002, 88 s., rigt farveill. Indeholder fgl. artikler: Lene Burkard: Det at være kunstner…s. 7-11 Gertrud Købke Sutton: Tre stærke damer s. 17-67 Desuden forord, plancher og værkfortegnelse