Istandsættelse på Frilandsmuseet

Istandsaettelse

Håndværkere i fuld gang med en af de gamle bygninger

 

Gennem Frilandsmuseets over 80årige eksistens har et tilbagevendende emne været vedligeholdelse af stedets mange bygninger, deres inventar og det omkringliggende område. Lige fra museets åbning i 1927 har afdelings medarbejdere arbejdet imod tiden, der til tider har taget hårdt på de gamle huse. De primære byggematerialer - strå, ler og træ - der er anvendt til opførelse af husene kræver en konstant vedligeholdelse så de ikke forfalder og gør vedligeholdelsen til et omfangsrigt arbejde.

 

Der har i museets historie været perioder (efterkrigstiden), hvor det af økonomiske grunde ikke har været muligt at vedligeholde museets store bygningsmasse. Det har desværre betydet, at opretningsarbejdet har været omfangsrigt og krævet meget af håndværkerne. Heldigvis fik museet økonomisk opbakning til det store istandsættelsesarbejde, hvilket betød, at museet og en stor del af husenes inventar fik den store istandsættelses omgang i 1960'erne og 1970'erne.

 

I dag laves løbende restaurering af Frilandsmuseets store bygningsmasse og i mange tilfælde forsøger museet at gøre det i forbindelse med flere af de arrangementer, der afholdes på stedet. F.eks. afholder museet i maj Kalke, bindingsværk og tækkedag, der sætter fokus på netop de materialer, som museets bygninger er lavet af.

 

I forbindelse med disse dage er der bl.a. blevet skiftet fodrem i museets bondegård, huse er blevet kalket og der er måske blevet repareret et af de mange stråtag, der trængte til det. En gang om året holder museet også en regulær håndværkerdag, hvor der kan være op til mellem 25 og 30 forskellige gamle håndværk repræsenteret.

 

Disse dage bruges til at formidle de gamle håndværkstraditioner og vise at museet forsøger, at vedligeholde stedet historisk korrekt. Museet laver også forskellige eksperimenter i samarbejde med Jura-Kalk, hvor der bliver læsket kalk og der bliver forsøgt muret med forskellige typer af mørtel f.eks. middelaldermørtel.

 

Der er til tider store og omfangsrige restaureringsprojekter på museet f.eks. når et af husene skal have nyt tag eller da museets gamle stubmølle fra Fejø i perioden 2009-2011 blev totalrestaureret og genopsat.