Ane Huggemands hus

Ane Huggemands hus

Ane Huggemands hus fra Halsted Kloster

 

Det lille husmandssted blev erhvervet til museet i 1925 og hørte oprindelig under herregården Halsted Kloster. Over husets indgangsdør står indskriften C.R.S. J.H.D. 1803, der kan være forbogstaverne for husets første beboere og hvornår det lille husmandssted blev opført. 

 

Huset sidste beboer gik under navnet Ane Huggemands. Hun var født i huset i 1840 og levede der alle sine 85 år. Anes far arbejdes som landhåndværker for godset og blev derfor kaldet Hans Huggemand. Hun blev således opkaldt efter sin far, der havde fået sit tilnavn efter sit erhverv. Som sin far arbejdede Ane også for herregården, hvor hun passede børn for herskabet, godsforvalteren og skovrideren og hjalp til i haven.

 

Det først rum er husets lille køkken med ildsted og hvorfra der blev fyret i stuens bilæggerovn. Til venstre for køkkenet findes hvad formodes at være der, hvor den daglige beboelse foregik - dvs. her hvor husets beboere sov og opholdt sig i løbet af dagen. Bag dagligstuen ses et lille kammer med bryggersfunktion. Til højre for køkkenet er storstuen, der usædvanligt også kunne opvarmes. Rummet var bl.a. til opbevaring af boligtekstiler. I udbygningen på husets nordside - udskuddet - var der plads til brænde og i udbygningen ved gavlen var der plads til en ko. 

 

En beretning fortæller at det lille husmandssted var omgivet af pryd- og nyttehave, da huset var beboet af Ane og hendes familie. Haven har gjort husholdningen selvforsynende med plads til grøntsager, bær, frugter og på husets ene side var der indrettet en hønsegård.