Langet Skole

Langet Skole

Langet Skole som den fremstod efter bygningsudvidelsen i 1828

 

Den lange hvide skole fra Langet landsby sydvest for Østofte - også kendt som Christiansmindeskolen - blev indviet i november 1817 som den sidste skole, samfundsreformatoren og statsministeren C.D.F. Reventlow lod opføre på sit grevskab Christianssæde. Den nye skolebygning - opført med lerstampede vægge for at spare tømmer - afløste en tidligere skole i landsbyen. Fra 1817 blev der holdt skole for 33 elever i den ene ende og bolig for skoleholderen i den anden ende.

 

Allerede i 1792 - 22 år før undervisningspligten blev indført i Danmark - fik C.D.F. Reventlow indført sit eget skolereglement på grevskabet Christianssæde. Han lagde i arbejdet med sine skoler stor vægt på, at eleverne fik de optimale rammer for deres indlæring. Skolestuen skulle fremstå velventileret, venlig og luftig med godt lysindfald fra store vinduer, brændeovn til at holde varmen med og et hygiejnisk murstensgulv, som skoleholderen skulle feje to gange ugentlig. Ligesom skolestuen skulle undervisningen, der baserede sig på tidens oplysningstanker og med introduktion af nye fag som naturlære, fædrelandshistorie, geografi og sang, være venlig og imødekommende. Eleverne skulle gå i skole af lyst og her uddannes til at være nyttige, kristne og vidende medborgere. C.D.F. Reventlows vision med sine skoler var således at give landbefolkningen adgang til viden og indsigt, idet han vidste, at skulle de store landboreformer, som han var en af hovedkræfterne bag, skabe velstand på landet, måtte stavnsbåndets ophævelse og landsbygårdenes udflytning følges op af bedre uddannelse.

 

Langet skole på Frilandsmuseet fremstår i dag, som den kom til at se ud efter en udvidelse i 1828, da skoleholderen - skolens eneste lærer - fik udvidet sin bolig og dermed kunne adskille sit soveværelse fra dagligstuen. Udvidelsen gav samtidig mulighed for indretning af en stadsstue med sofa og billeder på væggene, ligesom skoleholderen fik adskilt sin indgang fra eleverne, der tidligere skulle igennem hans forstue for at komme ind i den store skolestue.

 

I forbindelse med fejringen af 200-året for undervisningspligtens indførelse i 2014 har Museum Lolland-Falster renoveret og nyindrettet skolestuen i overensstemmelse med C.D.F. Reventlows forskrifter i skolereglementet, ligesom skoleholderens hjem er blevet møbleret, som det kunne have taget sig ud i 1822, da den unge kaptajn Friederich Wilfried Rolfsen fra Holsten, 29 år, blev ansat efter, at skolens gamle skoleholder Hans Jørgensen blev pensioneret. Da lærer Rolfsen blev ansat, flyttede han ind med sin kone Margrethe Marie Diderichsen, 30 år, og hendes datter fra første ægteskab, Nicole Margrethe Valdmann, 5 år, samt Rolfsens svigermor, Hedevig Kristine Diderichsen, 48 år. I 1824 fødte Margrethe parrets fælles søn Christian Vilhelm Rolfsen, og i forhold til skolens beskedne størrelse var der nu yderligere behov for mere plads til skoleholderens hushold i forhold til tidligere.

 

Skolen blev som nævnt udvidet i 1828, hvorefter der blev bedre plads til familien og husholdet. Ved folketællingen i 1834 var der syv bosatte på ejendommen, hvor der, foruden familien, boede to tjenestepiger, Christiane Nielsdatter (29 år) og Karen Hansdatter (28 år).

 

Lærer Rolfsen holdt embedet indtil 1860, hvor han døde i stillingen. Derefter blev lærer Rasmus Hansen kortvarigt ansat. I 1863 takkede lærer Hans P. Hansen ja til lærerstillingen. Lærer H. P. Hansen var lærer indtil 1904, hvorefter skolen blev nedlagt i 1905 og indrettet til beboelse. I 1938-39 blev skolen flyttet til Frilandsmuseet.

 

Genmøbleringen og istandsættelsen har kunnet lade sig gøre takket være en bevilling fra Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond i 2014.

Nyindretning af Langet Skole

Istandsætte og genmøblering i overensstemmelse med C.D.F. Reventlows forskrifter

Skolereglementet af 1792

Christian VII's godkendelse af det skolereglement, som C.D.F. Reventlow havde udarbejdet

Gymnastikpladsen

Frilandsmuseets nye formidlingslegepladsmed forbillede i Christian Ditlev Frederik greve Reventlows gymnastikpladser.