Gratis foredrag

Søndag d. 24. juni kl. 11

Direktør for Den Hirschsprungske Samling, Gertrud Oelsner, fotograferet af Ingrid Riis

 

Gratis foredrag om den aktuelle særudstilling Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1930 og det antropocæne landskab ved museumsdirektør for Den Hirschsprungske Samling, Gertrud Oelsner.

Oelsner er tidligere museumsinspektør på Fuglsang Kunstmuseum og Jordforbindelser bygger delvist på hendes forskning fra tiden på Fuglsang.

Foredraget handler om forskningen og tankerne bag særudstillingen:


Det danske landskabsmaleri i 1800-tallet rummer en lang række spændende historier, ikke mindst om sammenhængen mellem billedkunst og geografi.
Gennem en omfattende kortlægning af periodens landskabsmaleri er det blevet tydeligt, at de billedkunstneriske fremstillinger af Danmark var præget af en række ”blinde punkter”, områder hvor ingen landskabsmalere kom forbi. Flere af disse blinde punkter er identiske med de områder, der i dag ofte omtales som udkanter. Dermed bidrog billedkunsten måske også til at forme vores forestillinger om, hvad Danmark er for en nation.

Samtidig med landskabsmalernes interesse for at skildre de danske egne foregik en opmåling og videnskabelig kortlægning af nationen, og i foredraget fortæller Gertrud Oelsner om, hvordan denne kortlægning foregik i en nær dialog mellem geografer og billedkunstnere.
Geografien omhandler samtidig menneskets beskrivelse af jordoverfladen og er tæt knyttet til det antropocæne, idet kortlægningen danner grundlag for menneskets indgriben i naturen, og også dette tema bringes op i foredraget.

 

Foredraget er gratis og foregår i foredragssalen på Fuglsang Kunstmuseum

Tilmelding vil ske på www.billetto.dk
Ønsker man at besøge udstillingssalene, skal entrebillet indløses