Nyerhvervelser

I første halvdel af 2015 er museets samling blevet forøget med en række fine værker kunst på pair, der med tiden vil indgå i museets skiftende ophængninger og formidling.

Det gælder en suite tegninger og litografier af tegneren og grafikeren Bendt Thoft Nielsen (1939-2010), hvoraf to har motiver fra Vester Ulslev Præstegård, hvor kunstneren boede sine sidste leveår.

Herudover gælder det en række især ætsninger af grafikeren og maleren Vibeke Mencke Nielsen (f. 1937) fra perioden 1973-81, som er tilblevet under ophold i den daværende kunstnerbolig, Skejtehuset, og med motiver fra såvel Skejten som Nakskov Skibsværft