Jordforbindelser. Dansk maleri 1780 - 1920 og det antropocæne landskab

C.W. Eckersberg, Møns Klint. Udsigt til Sommerspiret, 1809. Fuglsang Kunstmuseum. Foto Ole Akhøj

C.W. Eckersberg, Møns Klint. Udsigt til Sommerspiret, 1809. Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

 


Særudstilling på Fuglsang Kunstmuseum

8. juni 2018 - 23. september 2018

 

Jordforbindelser er en visionær udstilling, der diskuterer et af vor tids vigtigste og mest akutte spørgsmål på en helt ny måde: Historisk kunst og geografisk udkant mødes og giver klimaspørgsmålet den jordforbindelse, der kan kvalificere refleksion, debat og handling.

Landskabet, naturen og vores omgivelser har ændret sig dramatisk i de sidste 200 år. Vi lever i den antropocæne tidsalder, hvor menneskets påvirkning af naturen går så vidt, at den kan aflæses geologisk.

Udstillingen Jordforbindelser viser, hvordan landskabsmaleriet allerede i 1800-tallet fortolkede landskabernes store forandringer i tæt dialog med naturvidenskaben.

Udstillingen er et samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum, Faaborg Museum, Ribe Kunstmuseum og Den Hirschsprungske Samling, København. Udstillingskoncept: Gry Hedin (Faaborg Museum), Gertrud Oelsner (Den Hirschsprungske samling) og Thor J. Mednick (University of Toledo)."

 

Tak for støtte til udstillingen og den ledsagende publikation:

15. Juni Fonden

Augustinusfonden

Beckett-Fonden

Den A. P. Møllerske Støttefond

Det Obelske Familiefond

Kulturministeriets Forskningsudvalg