Renæssancens byer

Resens Kort over købstæder i Storstrøms Amt

På rejse i guldalderen

Et undervisningsmateriale for skoler

Lokalbaner

På tur med de gamle lokalbaner

Henvendelse vedrørende LASA kan rettes til:
Inge Langeskov-Nielsen
Langebæk Lokalhistoriske Arkiv
Birkebakken 2
4773 Stensved

Tel: 6160 7127 / 5538 7127
Mail: ingebirkebakken@email.dk

TemaerSe ...
Brug lokalarkiverne

Lokalarkiverne har fotos og arkivalier til brug for alle

SLA

Lokalhistoriske Arkiver Sydøstdanmark er medlem af den landsdækkende forening af lokalhistoriske arkiver kaldet: Sammenslutningen Lokalhistoriske Arkiver – SLA.