Gedser Lokalhistoriske Arkiv

Skolegade 2, 4874 Gedser, 

Telefon: 54 17 07 80
Mail: info@gedserlokalarkiv.dk

Arkivleder: Ellen Krighaar
Telefon: 54 17 91 97

Åbningstid: Mandag 14-17 samt efter aftale
Oprettet: 1985

Område: Skelby, Gedesby og Gedser sogne i Sydfalster kommune.

Hovedsamling: Arkivalier fra foreninger og private.
Kort, video og bånd.

Kopisamling: Kirkebøger Skelby og Gedesby sogne 1793-1891.
Folketællinger Skelby og Gedesby sogne 1787-1906.

Registre: Kortregistrant over arkivalier, fotos m.m. ARKIBAS.

Aviser: Sydfalster Nyt 1976-1987

Andre: Sydfalster Nyt 1976-1987

Antal læsepladser: 2