Nakskov Lokalhistoriske Arkiv

Jernbanegade 8, 4900 Nakskov, 

Telefon: 54 95 15 45
Mail: nakskov.lokalarkiv@mail.tele.dk
Web: www.nakskovlokalarkiv.dk

Arkivleder: Heidi Pfeffer
Mail: nakskovlokalarkiv@hotmail.com

Åbningstid: Mandag-onsdag 10-13, torsdag 15-17 
Oprettet: 1980

Område: Den tidligere Nakskov kommune

Hovedsamling: Arkivalier fra kommune, erhverv, foreninger og private.
Kort, fotos, dias, film, video, bånd.
Nakskov Kommunes arkiv (herunder Branderslev og Nakskov Landsogn) ca. 1869-1970.

Kirkebøger
Skt. Nikolai: 1640-1891

Branderslev: 1814-1891

 

Perlestikkerbogen: 1617-1626. Afskrift af Danmarks næs-ældste kirkebog med navne på stort set alle i byen i denne periode. Kan også lånes på biblioteket.

 

Folketællinger

Nakskov Købstad: 1787-1850, 1901 (med alfabetisk register)

Nakskov sogn med landsognene Abildtorpe og Krukholm:1787-1921 (med alfabetisk register)

 

Desuden afskrifter af folketællinger fra Lollands Søndre og Nørre Herred, Maribo Amt 1787-1850 (med alfabetisk register)

 

 

Rådstuearkiver

Nakskov Borgerskabsprotokol: 1650-1912

 

Diverse lavsarkivalier fra Nakskov

Bagerlav 1758-1862

Ligbærerlav 1735-1861

Pelsner- og Handskemagerlav 1707-1857

Skomagerlav 1685-1713

Skrædderlav 1748-1840

Smedelav 1750-1861

Snedkerlav 1738-1835

Snedkerlav - regnskabsprotokol 1818-1862

Tømrer- og Murerlav 1757-1835

Væverlav 1663-1818

 

Realregister

Nakskov Byfoged: 1860-1945 (med alfabetisk register)

Lollands Sønder Herred: 1855-1945 (med alfabetisk register)

 

Skøde- og Pantebog

Nakskov Byfoged: 1641-1847

Register: 1722-1733

Navneregister: 1735-1895

 

Tingbog

Nakskov Byfoged: 1647-1864 

 

Brandforsikrings- og Brandtaksationsprotokoller

Nakskov: 1761-1884

 

Skattelister

Nakskov 1935-1951

Registre: 
Medarbejderliste Nakskov Skibsværft 1952-1982

Register over Nybygninger nr. 1-234 på Nakskov Skibsværft

Register over tegninger til nybygninger nr. 1-234 på Nakskov Skibsværft

Aldersrentenydere

Nakskov Kommune 1891-1933 (med alfabetisk register)

 

Fattigprotokoller

Nakskov Købstad 1902-1917 (med alfabetisk register)

 

Register over beboere og ejere ca. 1879 til 1951

Tilegade, Østergade, Søndergade, Østre Boulevard, Vejlegadebro, Vejlegade, Axeltorv, Nybrogade, Nygade

 

Register over beboere på Rosnæs

ca. 1926-1984

 

Udvandrede til USA

Lollands Nørre Herred 1868-1911