Nakskov i 1600-tallet: Perlestikkerbogen

Kort over 1600-tallets Nakskov

Kort over 1600-tallets Nakskov

 

Ved Nakskov Lokalhistoriske Arkiv

 

I 1618 blev Anders Pedersen Mavorn eller Perlestikker, som han kaldtes efter faderens profession, præst i Nakskov. Han udarbejdede det håndskrift, som kaldes Perlestikkerbogen, og som er et enestående kulturhistorisk klenodie.

 

Perlestikkerbogen er en hel speciel blanding af privat embedsdagbog, lokalvejviser, kirkebog, personlig regnskabsbog og levnedsbeskrivelse. Som et afsnit i bogen findes en selvbiografi, som udførligt redegør for Anders Pedersen Perlestikkers liv og levned fra fødsel og til han døde af pest i 1629 i en alder af kun 43 år. Perlestikkerbogen betragtes som Danmarks næstældste kirkebog, og er et usædvanlig fint kildeskrift til belysning af forholdene i en mindre provinsby i begyndelsen af 1600-tallet. Foruden at indeholde materiale til befolkningsstatistik, fremstår der med forfatterens mange bemærkninger og kommentarer et dokument, der giver et overordentligt interessant indblik i borgernes og tidens liv.

 

Perlestikkerbogen er udgivet som kildeskrift i 1954 ved Hans Knudsen og Albert Fabritius.

 

Opslag i Perlestikkerbogen

Perlestikkerbogen skrevet af Anders Pedersen Perlestikker i starten af 1600-tallet. Her et opslag fra 1620-1621. Foto: Erik Lindstrøm