Udflugt til Præstø og Jungshoved fredag, den 2. september 2016

Billede af herregården Nysø ved Præstø

Kære lokalarkiver i Sydøstdanmark!

Vi glæder os til i år at kunne invitere jer på en udflugt til det smukke Præstø område.

Der vil være et fuldt program spændende fra herregårdsbesøg, kirke, skønne naturområder og ikke mindst et godt måltid mad undervejs.

Måske får vi også en røverhistorie..

Vi har gode guider på turen.

Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til en herlig dag!

Opsamlingssteder:
Kl. 8.30 afgang fra Nykøbing F/Cementen
Kl. 9.15 afgang fra Maribo station
Kl. 9.45 afgang fra Stensved P-plads, motorvejsafkørsel 41

Program:
Kl. 10.00 ankomst til Ugledige gamle grusgrav (kaffepause, toilet)
Kl. 10.30 Turen går gennem skøn natur til Nysø gods ved Præstø
Kl. 10.50 ca. Ankomst Nysø
Kl. 11.00 Rundvisning på Nysø (Thorvaldsen og parken)
Kl. 12.25 afgang til frokost på Skipperkroen, Præstø havn
Kl. 13.45 afgang til Jungshoved kirke
Kl. 14.00 ca. ankomst
Kl. 14.30 afgang til Jungshoved rundt
Kl. 15.00 ca. ankomst til Rone klint by/Bulhuset og det gl. Tingsted
Kl. 15.30 afgang til Roneklint fyr med pause (øl/vand)
Kl. 16.00 afgang hjemad, via Kalvehave-Langebæk og Stensved

Kl. 16.30 ankomst Stensved
Kl. 17.00 ankomst Maribo station
Kl. 17.30 ankomst Nykøbing F / Cementen
Det er ca. tider.  – Der kan købes øl/vand i bussen.

Betaling: Udflugten koster 250,00 kr. pr. person, som bedes indbetalt på LASAs konto, Reg.Nr. 0694 Konto 2965602590
inden den 19. august, som også er sidste frist for tilmelding.
Der er plads til 57 personer i bussen.

Tilmelding til: Inge Langeskov-Nielsen, LASA,
mail: ingebirkebakken@email.dk
Venligst meddel os navn, mobil-nr. og påstigningssted for hver enkelt. OBS: det er vigtigt, at I angiver mobil-nr.