Depotfund, Femø

Depot- og votivfund fra Bronzealderen

Fra alle perioder af forhistorien kendes såkaldte depot- og votivfund (se nedenstående). I bronzealderen stiger mængden af metal i deponeringerne imidlertid betragteligt, og antallet af enkeltvist nedlagte spyd og økser øges, ligesom der bliver nedlagt flere våben af meget høj kvalitet.

Vi har også depot- og votivfund fra bronzealderen på Lolland og Falster. I alt er der blevet fundet 12 depotfund og 19 votivfund. Depotfundene fordeler sig ligeligt, mens der er flest votivfund fra Lolland.

Depotfund
Et depotfund er en samling af genstande, der er blevet gravet ned på marker og gerne er markeret med store sten, så det har været muligt at finde dem igen. I depotfundene fra Lolland og Falster indgår genstande såsom smykker og dragttilbehør, våben og redskaber, hvoraf de fleste er fremstillet af bronze.

Depotfund, Lerbjerggaard
Depotfund, Lerbjerggaard

Votivfund
Votivfund er genstande, der er blevet lagt eller kastet i moser og andre vådområder, med henblik på at ofre til guddommelige magter. I votivfundene fra Lolland og Falster indgår de samme genstandsgrupper som indgår i depotfundene. Men der er blevet fundet langt flere våben i votivfundene, og mindst tre af de sværd man har fundet er blevet importeret fra Sydeuropa.

Votivfund. Sværd fra Røgbøllesø.
Votivfund. Sværd fra Røgbøllesø.

Også tilstedeværelsen af store snoede halsringe, der kaldes Wendel-halsringe, vidner om forbindelser til det europæiske kontinent. Wendel-halsringene kendes fra to votivfund ved Vester Ulslev og Halsted på Lolland.

Wendelringe. Bogø.
Wendelringe. Bogø. 

Herudover er der blevet fundet enkelte genstande af guld. Votivfundene adskiller sig fra depotfundene ved, at de også kan bestå af ceremonielle musikinstrumenter i form af lurer. Lurer er store blæseinstrumenter af bronze. Et lurpar består altid af to lurer, der har samme form og størrelse, men som er buet i hver deres retning. Lurerne hører først og fremmest hjemme i Sydskandinavien, og fra Danmark kendes 39 eksemplarer, hvoraf de fire stammer fra Falster. Det ene lurpar blev fundet i en mose i Lommelev i november 1846, mens det andet par blev fundet i Radbjerg Mose i sommeren 1894. Begge lurpar dateres til bronzealderens periode IV (1100-900 f.Kr.).

Lurkronologi
Lurkronologi - Tegning: Nationalmuseet