Udbredelseskort

7 runesten fra Lolland og Falster

Ligesom vi i dag markerer gravsteder og mindesmærker af særlig betydning med sten eller skulpturer, så gjorde man det også i vikingetiden (700-1050 e.Kr.). De ca. 220 runesten, der findes i Danmark (inklusiv Sydslesvig og Skåne), fortæller historier om både storslåede begivenheder og personer, der alle har haft betydning for vores forhistorie.

Der er syv kendte runesten fra Lolland og Falster (seks fra Lolland og en fra Falster). Fælles for runestenene fra Lolland-Falster er, at de alle omhandler personer. Tre af de syv runesten står i dag på Nationalmuseet, hvor de er udstillet i museets runestenshal, mens to står ved museet i Maribo. De sidste to runesten står ved deres fundsted.

Tirsted stenen er et af eksemplerne på runesten, der er blevet inkorporeret i større byggerier. Da man i 1200-tallet byggede Tirsted kirke, indbyggede man den store runesten, der måler 255x140 cm, i kirkegårdsmuren. Ud fra inskriptionen på stenen kan man se, at den er blevet rejst af Asråd og Hildvig over deres frænde Frede, der fandt døden i Svitjod (Sverige), da han var på togt.

Tirsted stenen er udstillet på Nationalmuseet.

Tirsted stenenTIRSTED STENEN - Foto: Nationalmuseet

Bregninge stenen indgik ved sin opdagelse som en del af et kirkegårdsdige. I 1652 skulle stenen flyttes til København, men stenen kom i første omgang kun til Nysted, hvor den blev brugt til at banke tørfisk på. Først i 1867 flyttede runestenen ind på Nationalmuseet, hvor den stadig står den dag i dag.

Inskriptionen på stenen lyder:

"Åse gjorde disse 'kumler' efter Toke, hendes og Toke Haklangssøns søn"

Bregninge stenenBREGNINGE STENEN

Sdr. Kirkeby stenen blev opdaget i den nordvestlige mur i Sønder Kirkeby Kirke. I 1809 blev stenen udtaget og sendt til København. Stenen blev stillet op i Rundetårn, og i 1867 blev stenen flyttet til Nationalmuseet. På stenen er der en skibsfremstilling og en inskription: "Sasser satte denne sten efter Asgote sin broder. Han fandt døden på Gotland. Thor vie disse runer"

Foruden runestenene, der i dag står på Nationalmuseet kender vi til yderligere fire runesten fra Lolland.

Sdr. Kirkeby stenen   SDR. KIRKEBY STENEN

Sædinge stenen er 175 cm høj og er rejst af storkvinden Thyre over hendes mand Krog, der, ifølge inskriptionen, var den stærkeste af alle. På stenen kan man endvidere læse at Krog blev dræbt i en strid mellem særsveerne (svenskerne) og syddanerne.

Sædinge stenen står i dag ved museet i Maribo.

Sædinge stenen   SÆDINGE STENEN - Foto: Nationalmuseet

Skovlænge stenen er sat over en stor mand, der enten har haft en vigtig position inden for militæret eller har været storbonde:

"Astgard rejste denne sten efter sin fader Jyde, en meget velbyrdig thegn"

Skovlænge stenen kan i dag ses ved museet i Maribo.

Skovlænge stenen   SKOVLÆNGE STENEN

Tilitse stenen er fra omkring 1050. Runestenen er en af de kristne runesten, der ligesom Tirsted stenen har været en del af et kirkebyggeri. I dag står stenen frit på Kirkegården ved Tilitse kirke.

På stenen er der et stort kors og to Inskriptioner:

"Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og Sankt Mikkel hjælpe hans Sjæl"

"Toke ristede runerne efter sin stedmoder Tora, en velbyrdig kvinde"

   TILITSE STENEN - Foto www.kulturarv.dk

Tågerup stenen blev fundet på en mark, der hørte til Tågerup præstegård. Stenen blev fundet med skriftsiden nedad, og man nåede at kløve stenen før man opdagede runerne. Stenen blev efterfølgende sat sammen igen og står nu ude foran Tågerup Kirke.

Tekst:

"Østens sønner rejste denne sten efter Sperle, deres broder, skipper (sømand) hos Esbern Næb."

Tågerup stenen   TÅGERUP STENEN

Kilder:
Moltke, E. 1976. Runerne og deres oprindelse. Forum, København
Nielsen, O. H. & Løkkegaard Poulsen, K. 1993. Viking ved Østersøen og hjemme på Lolland Falster. Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Maribo.
www.runer.ku.dk
www.kulturarv.dk/1001fortaellinger