Omfartsvejen ved Nykøbing

copyright Kort og Matrikelstyrelsen

Klik på kortet for at se en større udgave. Copyright Kort og Matrikelstyrelsen

Forundersøgelserne på 'Omfartsvejen' ved Nykøbing Falster er godt i gang. Forundersøgelserne blev påbegyndt d. 5. marts 2012 og for at minimere tidsforbruget i forundersøgelsesfasen valgte museet at opdele tracéet i to dele - en nordlig del, der omfatter strækningen fra Bjørup Bækken til Skovalléen og en sydlig del, der omfatter strækningen fra Gedser Landevej til Bjørup Bækken. På den måde kunne museets arkæologer begynde to forskellige steder samtidig og dermed optimere arbejdet.

Den sydlige del af tracéet
I forbindelse med forundersøgelserne i den sydlige del har museets arkæologer foretaget muldafrømning i søgegrøfter samt mindre udvidelser på strækningen.

Her blev der fundet spredte fortidsminder i form af kogegruber, stolpehuller og kulturlag.

Den nordlige del af tracéet
I forbindelse med forundersøgelserne i den nordlige del blev der udlagt pløjespor, hvori museets arkæologer foretog rekognosceringer i udvalgte dele af tracéet. Med rekognosceringen kunne arkæologerne påvise tre koncentrationer af flint og en overpløjet gravhøj.
Derudover har museet foretaget muldafrømninger i søgegrøfter samt mindre udvidelser på strækningen. Der er herved dukket enkelte spredtliggende fortidsminder op i form af gruber og rester af et langhus, der formentlig kan dateres til jernalder.
På strækningen ved Vestensborg fandt arkæologerne et stort antal fortidsminder bl.a. i form af kulturlag, gruber samt resterne af langhuse og hegnsforløb. Disse fortidsminder er foreløbigt dateret til jernalder og tidlig middelalder.