Foto fra udgravning

Udgravningsrapporter

På denne side præsenteres vore arkæologiske undersøgelser i form af rapporter som pdf-dokumenter.
Det er/bliver en lang liste - søg på lokalitetsnavn eller sagsnummer med internetbrowserens søgefunktion.

FMN 1098 Graenge Moellevej Toreby
Udgravning af jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder
Download Beretning FMN 1098 Graenge Moellevej Toreby

FMN 1102 Folehave Nykoebing F
Udgravning af bopladsområde fra stenalder, jernalder, middelalder og nyere tid ved Folehave, Idestrup sogn, forud for udvidelse af golfbanen ved Nykøbing F.
Download Beretning FMN 1102 Folehave

FMN 1117 Vestergade Nykoebing F
Undersøgelse af bolværk, der afgrænsede havnen og dermed Guldborgsund mod vest. Der erkendtes også fundamenter tilhørende bygninger fra dels 1700-taller, dels efter år 1900.
Download Bygherrerapport FMN 1117 Vestergade Nykoebing F

FMN 1130 Sdr Alslev Gammelby
Undersøgelse af spor efter tidlig neolitisk aktivitet og samt spor efter bebyggelse fra sen vikingetid/tidlig middelalder
Download Bygherrerapport FMN 1130 Sdr Alslev Gammelby

FMN 1246 Peter Hviidsvej Nr Alslev
Undersøgelse af boplads fra middelalderen (og jernalder). Indenfor et ca. 1650 m² stort udgravningsfelt er der registreret 137 fyldskifter/anlæg hvoraf den overvejende del er stolpehuller og gruber.
Download Beretning FMN 1246 Peter Hviidsvej Nr Alslev

FMN 1252 Slotsbryggen Nykoebing F
Undersøgelse af murstensgulve, pikstensgulv, fundamenter efter 1800-talshuse samt murstensbygget brønd.
Download Bygherrerapport FMN 1252 Slotsbryggen
Download NNU Dendro rapport

FMN 1274 Engvang
Undersøgelse af et kulturlag og to nedgravede jordlag. Kulturlaget dateredes til bondestenalder.
Download Bygherrerapport FMN 1274 Engvang

FMN 1288 Poppelvej Eskilstrup bygherrerapport
Aktivitetsspor fra tidlig middelalder og fra stenalder
Download FMN1288 bygherrerapport

FMN 1321 Skyllebækgård
Undersøgelse af neolitisk lokalitet, der er tolket som værende en jagt- eller transitstation fra overgangen mellem tidlig neolitikum og mellem neolitikum
Download Beretning FMN 1321 Skyllebækgård

FMN 1328 Slotsgade Nykoebing F
Gravearbejdet resulterede i fund af et pikstensgulv samt fundamenter og pilotering til bygninger fra 1800-tallet. Umiddelbart bag husfundamenterne blev der desuden erkendt to murstensbrønde
Download Bygherrerapport FMN 1328 Slotsgade

FMN 1331 Froense
Indenfor vejtracéet for udvidelsen af Ønslev-Sakskøbing motortrafikvejen undersøgtes 1500 m² bopladsområde fra bronze/jernalder med bl. a. 11 kogestensgruber
Download Beretning FMN 1331 Froense

FMN 1343 Nykøbing F havn
Aktivitetspor fra Ertebølletid inkl. organisk materiale
Download FMN 1343 Bygherrerapport

FMN 1343 Slotsbryggen Havnebassin
Undersøgelse af boplads fra jægerstenalderen (Ertebølle)
Download Bygherrerapport FMN 1343 Slotsbryggen

FMN 1353 Erantisvej Eskilstrup. Ligger her: S:\Ark_hist\1353_Erantisvej Eskilstrup
Bopladspor fra bondestenalder, jernalder og sen vikingetid/tidlig middelalder
Download FMN 1353 beretning Erantisvej

FMN 1363 Sdr Vedby Huse
Undersøgelse af et formodet treskibet bronzealderhus med 4 sæt tagbærende stolper, et hegnsforløb samt gruber med keramik fra sen bronzealder/tidl. førromersk jernalder.
Download Beretning FMN 1363 Sdr Vedy Huse

FMN 1369 Rykkerup bro beretning
Arkæologisk dokumentation af nedtagning af stenkiste: bro nr. 27,
Download FMN 1369 Rykkerup bro beretning

FMN 1420 Smedevej Nr Alslev
Undersøgelse af bebyggelsesspor. Der erkendtes 10 gruber, 2 kogestensgruber, 1 stolpespor og 8 andre fyldskifter daterende fra begyndelsen af bondestenalderen og fra jernalderen.
Download Bygherrerapport FMN 1420 Smedevej Nr Alslev

FMN 1423 Nykoebing F Kloak
Undersøgelse af kulturlag og rester efter aktiviteter inkl. en affaldsskakt eller brønd. De arkæologiske spor daterede fra middelalder og fremefter.
Download FMN 1423 Nykoebing Kloak Bygherreapport

FMN Hartvig Jensensvej Nr Alslev
Beretning for forundersøgelse, hvor der blev fundet gruber med keramik fra mellemneolitikum og bronzealder/ældre før - romersk jernalder, samt spor efter tagbærende stolper fra to treskibede huse fra bronzealder/tidlig førromersk jernalder.
Download Beretning FMN 1267 Hartvig Jensensvej Nr Alslev

FMN Pandebjergvej Nykøbing F
Boplads fra jernalder
Download FMN Pandbjergvej

LFS 150 Torvet Maribo
Arkæologiske spor efter aktiviteter i torvets funktionstid fra middelalder til nyere tid
Download Bygherrerapport LFS 150 Torvet Maribo

LFS 195 Klostergade 2 Nakskov
Udgravning af kulturlag fra sen-middelalderlige/efterreformatoriske og nyere tids kulturlag
Download Bygherrerapport LFS 195 Klostergade 2 Nakskov

LFS 198 Krogsbølle
Beretning for arkæologisk forundersøgelse med fund af flintinventar fra Hamburgkultur, neolitikum, mellem-neolitikum og sen-neolitikum
Download Beretning Krogsbølle

LFS 1997 Kattesundet Nakskov
Undersøgelse af efterreformatoriske og nyere tids kulturlag samt en muret ovn og et murforløb indenfor den middelalderlige del af Nakskov by
Download Beretning LFS 1997 Kattesundet

LFS 2030 Svanevig Bandholm
Der blev registeret et mindre antal gruber og enkelte større nedgravninger fra nyere tid (efter 1800).
Download Bygherre rapport LFS 2030 Svanevig Bandholm

LFS Stræderne Nakskov
Undersøgelsen afdækkede kulturlag daterende fra efterreformatorisk tid og nyere tid, ca. 1500-1700. Der registreredes bl.a. flere vejlag, et bolværk, en brolægning og en brønd. Udgravningen bekræftede desuden samtidige kort over byen.
Download Beretning LFS Stræderne Nakskov