Nykøbing Slot

Tegning Nykøbing Slot

I en periode på omkring 150 år havde Nykøbing Falster en storhedstid med kongeligt residensslot, dronninger, bastioner, prinser og voldgrave. Det kan imidlertid være vanskeligt at forestille sig, at der fra 1594 til 1767 lå et imponerende renæssanceslot, hvor Slotsbryggen er i dag. Men bevæger man sig rundt i bybilledet eller ser på en moderne byplan, er der mange tydelige beviser for slottets eksistens. Udover flere gade- og områdenavne er der også deciderede træk i forbindelse med byens infrastruktur, der kan lede tankerne tilbage til byens storhedstid.

I 1559 blev Frederik II udnævnt som konge, og var på daværende tidspunkt ugift. Kongen levede som ungkarl frem til 1572, hvor han blev gift med den 15 årige Sophie. Frederik II var på dette tidspunkt 38 år, men ægteskabet var lykkeligt og der kom syv børn ud af det. Heriblandt den kommende Christian IV, der var parrets ældste søn. Øerne Lolland og Falster var på dette tidspunkt hjemsted for udstrakte kongelige besiddelser. Kronens besiddelser på Falster fik i tiden efter brylluppet stor betydning. Kongeparret var ikke tilfreds med komforten i Nykøbings middelalderbygninger og samtidig ville Frederik II gerne sikre, at dronning Sophie fik en værdig enkestand med tilhørende jord.

Maleri af Dronning Sofie

I 1587 kom nederlænderen og bygmesteren Philip Brandin til Nykøbing. Han var blevet anbefalet af dronning Sophies forældre, og i løbet af vinteren det år udarbejdede han skitser og måske en model til det kommende kongelige residensslot. Desværre døde Frederik II i foråret 1588 og nåede derfor ikke at godkende bygmesterens forslag. Kongens uventede død betød, at dronning Sophies enkeresidens pludselig var meget aktuel. Derfor blev byggeprojektet allerede sat i gang i sommeren 1588 og selvom byggeriet blev finansieret af statskassen, havde enkedronningen sine helt egne holdninger omkring byggeriets og de omkringliggende arealers udformning.

På det sted hvor slottet blev opført havde der i middelalderen også ligget bygninger. Fundamenterne fra disse tidligere bygninger blev anvendt som en besparelse, da byggeriet af det firefløje store slot skulle opføres. Slottet blev opført i brændte røde sten, med enkelte prydede sandsten med tidstypiske udsmykninger iblandet. Slottet stod færdig i 1594 og bestod af fire sammenbyggede fløje, alle i tre stokværk. I vestfløjen var der indbygget et højt næsten kvadratisk tårn med spir. På slottets fire udvendige hjørner var påført rektangulære karnapper - også med spir. Indgangen til slotsgården foregik via en port i nordfløjen. I slotsgårdens fire hjørner var der opført trappetårne med spir, der forbandt slottets etager.

Maleri

Dronning Sophie opholdt sig frem til sin død i 1631 på Nykøbing slot størstedelen af tiden. Herefter arvede hendes barnebarn Christian, også kaldet "Den udvalgte Prins" det. Under "Den udvalgte Prins" skete der en del fornyelser på og omkring slottet. Han afholdt fester med dans og musik, anlagde en større have med kostbare vækster og løg og udvidede staldene (Staldgården) så der var plads til alle hans forskellige typer af heste. I perioden mellem 1642 og 1645 begyndte prinsen på en decideret befæstning af byen. Her blev anlagt vold og voldgrav med bastioner, der var meget tidstypiske for perioden.

"Den udvalgte Prins" døde i 1647, hvorefter Nykøbing slot kun blev brugt i enkelte perioder til enkesæde. Resten af tiden var det ubeboet. Slottet blev solgt på auktion i 1767 med nedrivning som formål. Stenene blev efterfølgende brugt til adskillige herre- og præstegårde på Falster.

Nykøbing Slot i dag

Slotsbryggen i Nykøbing
På Slotsbryggen i Nykøbing ses i dag se det sidste levn fra slotskomplekset. Det er fra tårnet, Fars Hat.

De helt eksakte detaljer omkring Nykøbing Slot kendes desværre ikke. Det vil sige at størrelsen, grundplanen og de arkitektoniske detaljer udelukkende kendes fra afbildninger, opmålinger, arkivalier og arkæologiske udgravninger. Alligevel er det lykkedes det tidligere Guldborgsund Museum at få fremstillet to modeller, der på hver sin måde tolker de gamle opmålinger af slottet. Der er for nylig kommet en tredje model til samlingen. Dette er en 3-D model, der giver gæsten et visuelt indblik i det engang så prægtige Nykøbing Slot.

I Czarens Hus i Nykøbing kan man i dag se den ene af de fysiske slotsmodeller samt den visuelle 3-D model. Disse to modeller giver den besøgende et godt indblik i Nykøbings renæssanceslot.