Den kgl. kuskestald

Foto: Kuskestalden

Kuskestalden blev opført omkring 1640 af Christian IV ældste søn, Christian også kaldet "Den udvalgte Prins". Han residerede på Nykøbing Slot fra 1631 til han døde i 1647. Nykøbing Slot blev opført af dronning Sophie i perioden 1588-1594. Slottet blev nedrevet i 1767.

Kuskestalden er en blandt mange stalde, som prinsen opførte i det område, der kaldes Staldgården. Kuskestalden blev omkring år 1800 afkortet, hvormed bygningens nordgavl blev lukket med en bindingsværkskonstruktion. De resterende tre sider af den originale bygning er opført i blank mur i vekslende skifter med de for renæssancen kendte flammede teglsten i mindre format, kaldet flensborgsten.

Er man i området så vil museet anbefale, at man prøver at gå ad Rosenvænget, til højre ad Vestensborg Allé og ind ad indkørslen lige ved nr. 7E. Gå herefter hen til den autentiske sydgavl og betragt det smukke murværk med kurvehankebuerne over de oprindelige vinduer/lemme.

Inden det tidligere Guldborgsund Museums overtog bygningen har den været anvendt til autolakereri. Rulleporten er blandt levnene fra denne periode. For at nedtone denne ikke særligt hensynsfulde tilføjelse har museet i anledning af renæssanceåret 2006 ladet fremstille en "påklæbet" renæssance-portal, som er fremstillet som en kopi af en af porte, der har været i forbindelse med Dronning Sophies slot.

Kuskestalden er den sidste tilbageværende bygning fra Nykøbing Slot. Museet bruger i dag bygningen til midlertidig magasin og lager.