Renoveringen af stutteristalden

Forud for indretningen af en udstilling om det lollandske herregårdslandskab gennemgår stutteristalden en tiltrængt renovering. Renoveringen er opdelt i to faser, hvoraf første del fokuserer på taget, de udvendige forhold og væggene. Skifertaget er mod øst blevet omlagt i forbindelse med, at kvisten, der truede med at styrte ned, er blevet rettet op og understøttet. Murværket er samtidig blevet gennemgået og efterfuget. Indvendigt er væggenes tykke pudslag banket af, så væggene igen kan blive kalket, som de oprindeligt har stået. Desuden er alt træværk blevet malet og eftergået, ligesom den oprindelige ganglinje er retableret via gennembrud i en senere tilkommen mur.

Renoveringen finansieres gennem projektet Mulighedernes Land og er en del af et større landskabs- og formidlingsprojekt om det lollandske herregårdslandskab, som i samarbejde med udvalgte herregårde på øen åbner sommeren 2012.