Brahetrolleborg besøger Pederstrup - portrætter af C.D.F. Reventlow og hans familie 1760-1830

Den fynske herregård Brahetrolleborg og den lollandske herregård Pederstrup har siden begyndelsen af 1700-tallet været tæt knyttet sammen via ejerskab af Reventlow-slægten. Brahetrolleborg har således en righoldig kunstsamling, som blandt andet indeholder mange portrætter af Reventlowerne. Portrætter som til fulde supplerer Reventlow-Museets egne på Pederstrup.

Med særudstillingen i 2003 havde Reventlow-Museet den store glæde at kunne præsentere en række portrætter udlånt privat fra Brahetrolleborg. Billederne har kun sjældent eller aldrig været vist i udstillingsøjemed. De viste Reventlow-Museets hovedperson C.D.F. Reventlow gennem 60 år - fra barn til pensionist. Han blev omgivet af portrætter af forældre, hustru og børn, samt søskende og deres respektive ægtefæller. Malerierne er af datidens fremste portrætkunstnere, herunder Peder Als, Anton Graff, C.A. Jensen og Jens Juel.

Museet takker Kammerherre og kammerherreinde Ove Reventlow-Mourier på Brahetrolleborg for udlån og samarbejde.

I forlængelse af udstillingen blev der udgivet en bog, som kan købes gennem museet, se her