Mennesker på Herregården - Lolland 1880 - 1960

Udstillingen i 2006 bragte publikum tæt på vor egen tid. Mange lolliker kunne nikke genkendende til ansigter og miljøer på udstillingens mange billeder. Et hidtil ukendt materiale blev vist på udstillingen som tegnede et levende billede af livet på landet på de mange lollandske herregårde før 1960'ernes store bølge af mekanisering og affolkning.

Indtil industrialiseringen og landbrugets mekanisering slog igennem og velfærdssamfundet var en realitet omkring 1960, var de danske herregårde befolket af mange mennesker.

Et stort folkehold betjente herskabet i hovedbygningen, talrige karle og daglejere arbejdede på avlsgården, i marken og i skoven. Der var liv på herregården, og det var disse minisamfund, udstillingen beskrev. Den handlede om de mange mennesker, der tidligere boede, arbejdede eller færdedes i det sammensatte univers, herregården udgjorde. På sin vis afspejlede herregården det øvrige samfund uden for godsets rammer. Området for denne udstilling var hele Lolland med de henved 50 større og mindre herregårde, der ligger spredt ud over den frugtbare ø.

Udstillingen blev vist dels i Pederstrups tidligere herskabsstald (den egentlige udstilling), dels i selve hovedbygningen, hvor herregårdens tidligere personaledragter blev vist.

Udstillingen i herskabsstalden disponeredes i tre afsnit: Hovedbygningen med herskabet og tjenestefolkene, Avlsgården med inspektøren eller forvalteren i spidsen og de mange karle, piger, elever, daglejere samt Skoven under ledelse af skovrideren med skovfogeder, skovløbere og arbejdsfolk; tilsammen anskueliggør de herregårdens hierarki fra godsejer til daglejer.

Øverst i pyramiden har vi herskabet, dernæst de overordnede funktionærer, dvs. godsforvalter, skovrider, overgartner, evt. forpagter. Så følger de underordnede funktionærer: forvaltere, skovfogeder, skytte, kontorpersonale og mindre forpagtere. Endelig har vi elever, karle, piger og de faste husmænd og arbejdere på gårdene, i skoven og i haven med flere.

Herregårdene var ikke kun store arbejdspladser, der skaffede det daglige brød til tusinder. De var også vigtige uddannelsessteder. Herregårdene landet over var således rammen om mange menneskers liv og dagligdag.

Temaerne eller de enkelte 'befolkningsgrupper' arrangeredes med genstande, der symboliserer deres respektive stilling i herregårdens univers: et elegant møbel, høstredskaber, en kuskeuniform osv. På væggene monteredes forstørrede fotografier fra forskellige herregårde inden for den aktuelle kategori, tjenerskab, herskab osv.

Det var en billedrig udstilling, men der var også mange både store og små genstande at se på. Tilsammen formidlede fotografier og genstande inden for hvert tema netop denne gruppes placering og rolle på herregården. Datidens mennesker kommer selv til orde gennem udvalgte citater fra levnedsberetninger og interviews.

De mange fotografier - og supplerende genstande - er lånt fra de lokalhistoriske arkiver, udvalgte herregårde og andre private samt Stiftsmuseet i Maribo. Filmklip fra 1940'erne udbygger udstillingens temaer.

Udstillingen blev arrangeret i samarbejde med Lolland-Falsters Stiftsmuseum og de 11 Lokalhistoriske arkiver på Lolland. I forlængelse af udstillingen blev der udgivet en bog, som kan købes gennem museet, se her

Billedserie fra udstillingen Mennesker på Herregården