'Fra Slottets Tid - Pederstrup 1858 - 1938'

Udstillingen i 2004 omhandlede det sidste kapitel i Pederstrups lange historie som herregård. Det er den fascinerende tid, da C.D.F. Reventlows beskedne hovedbygning udvides med sidefløje, tårne, spir og søjler, hvor avlsgården flyttes over på østsiden af vejen, hvor Ridehuset med stalde opføres, og hvor en 60 tdr. land store park anlægges. Pederstrup var i løbet af kun 15 år, fra 1858 til 1873, forvandlet til et slotsanlæg i international stil.

På udstillingen blev der sat fokus på byggeriet, bygherren og arkitekten, og der vistes møbler, malerier og fotografier, som gav et kig ind i familiens liv. Et clou udgjorde den festlige opdækning til et middagsselskab på slottet i 1890’erne med Reventlow-slægtens service og sølvtøj prydet med det grevekronede monogram.

De mange byggerier, både her, på Christianssæde, Brahetrolleborg og Sandbjerg, kostede dyrt. Det gjorde også Reventlowerernes store passion, de ædle raceheste. Dette samt den efterfølgende lensafløsning, hvor 1/3 af godset skulle afstås til staten og ¼ af ejendomsværdien indbetales som engangsafgift førte til økonomiske problemer, som forstærkedes af landsbrugskrisen i 193o'erne.

Godset måtte afhændes, i 1936 solgtes Pederstrups indbo på en tredages auktion - og i 1938 ændrede stedet status til museum, bl.a. takket være opbakning fra Ny Carlsbergfondet og en landsindsamling.

Særudstillingen blev til bl.a. gennem lånte genstande fra Brahetrolleborg, Frijsenborg og Nationalmuseet samt F. Meldahls originale tegninger til slottet fra Danmarks Kunstbibliotek på Charlottenborg.

I forlængelse af udstillingen blev der udgivet en bog, som kan købes gennem museet, se her