Søllestedgaard

Herregården Søllestedgaard er i dag beliggende nord for byen Søllested på Vestlolland. Gårdens kendte historie rækker tilbage til 1400-tallet, mens den nuværende hovedbygning i renæssancestil med svungne gavle og tårn først blev opført i 1859. Den nuværende ejers familie har ejet Søllestedgaard siden begyndelsen af 1800-tallet.

Med gengivelser af kort, fotografier og arkivalier fortalte særudstillingen i 2002 om Søllestedgaards mangeartede historie, eksempelvis dokumenterne vedrørende familien Jørgensens overtagelse af herregården for 200 år siden.

Særudstillingen blev vist i Pederstrups tidligere Herskabsstald. Frem til 1. marts 2003 kunne udstillingen tillige ses på Højreby Lokalhistoriske Arkiv i Søllested. Arkivet har i samarbejde med den nuværende ejer, godsejer Claus Jørgensen, arrangeret udstillingen.