Guldsmedebutikken

En populær del af udstillingen i Czarens hus er den såkaldte ”museumsgade” hvor man blandt de genskabte interiørs ser en guldsmedebutik. Interiøret til denne butik stammer fra guldsmed Simon Schultz butik. Butikken, tegnet af H.C. Glahn , blev etableret i 1882-83 i Langgade 19, Nykøbing F. Den blev overdraget i 1961 hvor Museet Falsters Minder sørgede for en forsigtig afmontering af det smukke glasloft og elegante interiør. Interiøret var gedigent håndværk: ”alt i butikken var lavet som skulle det holde i 1000 år” ifølge en af dem som var med til at nedtage butikken .Butikken var, inden nedtagningen, omhyggeligt opmålt og fotograferet. Ud fra disse optegnelser blev butikken genopført i museumsgaden og kunne indvies januar 1963. Som nævnt indgår butikken stadig i vores udstilling.

I 2008 blev arbejdet med at restaurere guldsmedebutikken påbegyndt. I første omgang blev loftet taget ned og restaureret i samarbejde med Bevaringscenter Næstved. Glasloftet består at kvadratiske glasplader udført i ”hinterglas”-teknik. I denne maleteknik males motivet på bagsiden af glasset og således at man starter med forgrund og afslutter med det som skal fremstå bagerst. Glaspladerne fæstes med tynde trælister, der er forgyldte. På grund af en vandskade var der mugangreb i malingslagene på flere af glaspladerne. Da det ikke var muligt at fjerne alle spor af mug, blev det besluttet at erstatte de angrebne plader med rekonstruktioner. I samme omgang blev et par ældre rekonstruktioner udskiftet og brud i hjørnerne af flere glasplader limet. I forbindelse med opsætningen blev en enkelt træliste og et par af de knopper, som bærer hvor hjørnerne af glaspladerne mødes, erstattet med nye rekonstruktioner. Alt originalmateriale, fjernet fra interiøret, blev selvfølgelig behørigt nedpakket og magasineret.

I 2009 har det fint dekorerede interiør fået en stabiliserende behandling. I forbindelse med den før nævnte vandskade var der også løbet vand ned langs det fint malede interiør. Fugten havde fået træ og malingslag til at arbejde og malingen havde flere steder rejst sig fra underlaget med risiko for at den ville flage af. Der var også spor af slitage og enkelte andre skader som skulle udbedres. En del af de fint malede sølvdekorationer fremstod på grund af anløbning gyldne. Anne Marie Christensen fra Bevaringscentret i Næstved stod for dette restaureringsarbejde in situ . Anne Marie har også foretaget selve restaureringen af glasloftet, mens det var museets egne folk der stod for nedtagning ag opsætning af de mange glasplader i loftet.

I 2010 skal vi gennemgå alle de smukke genstande fortrinsvis af sølv som hører til i denne udstilling. Sølvet skal have fjernet de sorte anløbninger, så det igen fremstår i al sin pragt. Et portræt af guldsmed T.P.S. Jespersen skal finde plads i butikken. T.P.S. Jespersen grundlagde guldsmedebutikken som Simon Schultz senere overtog. Maleriet har hængt i butikken i Schultz tid. Museet modtog i 2009 maleriet i gave fra Simon Schultz barnebarn.

I mange år har besøgende måttet nøje sig med at betragte den fine, beskedent oplyste butik gennem dens dør og vinduer. I vore aktuelle planer indgår ny lyssætning samt en afskærmning som muliggør et enkelt skridt ind i butikken, så den bedre kan opleves i al sin nyistandsatte pragt.