Beskrivelse  af tidligere  særudstilling vist 21. november 2008 - 12. september 2009.
Udstillingen er ikke længere tilgængelig, men  udstillingsbeskrivelsen kan måske stadig have en interesse.


Dansk Flinteindustri fra 1880 - 1980


Foto fra udstillingen Dansk Flinteindustri

De fleste mennesker har stået med en flintesten i hånden. Men det er nok de færreste, der tænker over, at flint er et af de materialer, som landets første jægere anvendte til deres jagtvåben, da de kom her til landet for mere end 14.000 år siden. Flint var således vigtig for fortidsmennesket, da det var med til at sikre overlevelse. Brugen af flint forsvandt i løbet af oldtiden efterhånden som metallerne begyndte at vinde frem.

Foto fra udstillingen Dansk Flinteindustri

Danmark har ikke mange naturresurser, men flint er en af dem. I 1880'erne begyndte der at dukke deciderede flintindustrier op rundt om i landet. Flintindustrien er hovedsageligt lokaliseret til den østlige del af Danmark, hvor Stevns og Møn er de primære resurseområder. Sortflint var igennem en lang årrække blevet anvendt som råmateriale i fabrikationen af fajance og stentøj. Men det var først i 1880'erne, at kugleflinten blev opdaget. Kugleflint og sortflint er i princippet det samme, - det er primært kun formen der er anderledes. Det er imidlertid kugleflinten, der har fået den største opmærksomhed, hvilket skyldes dens anvendelsesmuligheder.
Kugleflint er i sin enkelthed runde flintesten i størrelse fra 2½-18 cm. Kugleflint er blevet anvendt til bl.a. malerlegemer i kuglemøller, sandpapir og fajance.

Udstillingen fortæller ligeledes om hvad flint er blevet brugt til gennem historien heriblandt fortælles om flintøkser og bøsseflint.

Foto fra udstillingen Dansk Flinteindustri

Udstillingen om dansk flintindustri kan ses på Stiftsmuseet på Banegårdspladsen i Maribo frem til 12. september 2009.

Dansk Flinteindustri fra 1880 til 1980 er udarbejdet af Køge Museum.