Beskrivelse  af tidligere  særudstilling vist 17. december 2010 til 2. april 2011.
Udstillingen er ikke længere tilgængelig, men  udstillingsbeskrivelsen kan måske stadig have en interesse.

"Tunda - en eventyrlig historie fra Congo" fortalt af Stine Bitsch-Larsen

Foto fra udstiillingen

I 1950 drog den danske læge Immanuel Bitsch-Larsen til Tunda i Congo for at arbejde som missionslæge. Immanuel Bitsch-Larsen og hans familie boede de følgende 10 år i landsbyen Tunda, hvor deres hverdag gik med at hjælpe de lokale. Mange kom til hospitalet i Tunda, hvor der var plads til 100 senge. Ofte var der lange køer uden for hospitalet og mange kom langvejs fra. Under operationerne forklarede Immanuel nøje sine indgreb til steds andre læger, der ikke nødvendigvis kendte til de indgreb han foretog. Han fik på den måde udbredt sin viden til eftertidens læger. På grund af borgerkrig i landet blev familien i 1960 evakueret ud af landet. Efterfølgende vendte Immanuel tilbage til Tunda i forbindelse med ferier og orlov, hvor han genoptog arbejdet med at hjælpe de lokale. De lokale havde stor respekt for den danske læge, hvilket også gjaldt, da den 92 årige Immanuel vendte tilbage til landsbyen for en kort periode. Rygterne gik hurtigt og mange kom til hospitalet for at blive helbredt af den hvide læge. Trods sin høje alder vendte Immanuel tilbage til operationsstuen og udførte flere operationer. De lokale læger fulgte nøje med i hans arbejde, da de i Congo siger, at det er de ældste, der har den store viden.

Gennem sin tilstedeværelse i Congo fik Immanuel tilnavnet Wangji Wetschi Lulunga - Høvdingedoktoren, der gør krumme stier lige, af de lokale, et navn der stadig blev anvendt ved hans sidste rejse til Congo.

Udstillingen viser ved hjælp af fotos, hvordan livet var for familien Bitsch-Larsen under deres ophold i Congo. Billederne er taget af Immanuels søster Stine, der besøgte sin bror i 1952. Ved siden af de gamle fotos er også billeder fra nutidige besøg, hvor Immanuel som 92 årig igen besøgte Tunda og hjalp til på operationsstuen. Til de mange billeder hører Stines fortælling om sit ophold i Tunda og om brorens arbejde på hospitalet.

I udstillingen vises en film om Immanuel Bitsch-Larsens mangeårige ophold i den afrikanske landsby.

Udstillingen kan ses på Stiftsmuseet fra fredag d. 17. december 2010 til og med lørdag d. 2. april 2011.