Samlingerne på Stiftsmuseet

Foto: PorcelænLolland-Falsters Stiftsmuseum har en stor, gammel og meget varieret samling af genstande indsamlet over en mere end 125-årig periode. Vi antager, at museets samling rummer op mod 100.000 genstande fordelt på alle tidsperioder. Der er så godt som alt, hvad hjertet begærer i samlingen. Der er alt fra ganske undselige hverdagsting i husholdningen eller hos den fattige husmand til unika og værdifulde genstande. Der er både arkæologiske og nyere tids genstande , men også en rig samling af fotografier, malerier, arkivalier og museumssager, som vidner om tidligere tiders undersøgelser, indsamlinger og forskning.

Til museets unikke samlinger regnes krucifikssamlingen, som i 2006 fik ENB-midler til konservering. Den polske samling er en anden unik samling på museet, idet den beskriver den polske indvandring i forbindelse med sukkerroeeventyret på Lolland og Falster. Dertil kommer et pløjemobil, som knytter sig direkte an til historien om sukkerets indførelse i Danmark, idet den var ejet af brødrene Frederiksen, der grundlagde Sukkerfabrikken i Holeby, landets første.

I samlingen af nyere tids genstande findes en stor møbelsamling, en ovnsamling og en stor samling af landbrugsredskaber. Dertil kommer at Stiftsmuseets tekstilsamling er meget unik, særlig samlingen af dåbsdragter.

Foto: KrukkeLolland-Falsters Stiftsmuseums samlinger fra ældre stenalder var til for få år siden ganske almindelige. I de seneste år er der dog fremkommet enkelte ældre stenalderbopladser i området (Hamborgkultur). Dette har medført at museet i teorien har et relativt rigt materiale fra langt de fleste perioder af stenalderen, men især er fundmaterialet fra yngre stenalder særdeles omfattende med mange og gode fund fra både tragtbægerkultur, enkeltgravskultur og dolktid. Der er fra denne tid især bevaret mange flint- og stridsøkser.


Samlingerne omfatter endvidere et meget stort og varieret antal bronzegenstande. Genstande som sværd fra ældre bronzealder og rageknive, pincetter, syle og andet personligt udstyr fra yngre bronzealder. Dette udgør en ikke ubetydelig del af samlingen.

Foto: ØkseEftersom at øen, der vel at mærke ikke hører til de til dato bedst arkæologiske undersøgte områder af Danmark, er ganske rig på spor fra jernalder, udgør især de berømte grave som Hobygraven og Jullingegraven en stor del af bevidstheden om jernalderen både i lokalsamfundet og på museet. En bevidsthed der til stadighed holder fokus på de mange spændende løsfund fra jernalderen og vikingetiden, der findes i museet samling.

Vikingetidens bopladser kendes næsten ikke på Lolland. Mange enkeltfund og metaldetektorfund indikerer dog, at der også i vikingetiden har boet en del mennesker på øen. Beboelse fra overgangen mellem vikingetid og middelalder er f.eks. fundet ved udgravninger i Hollenæs og Rødby.
Middelaldersamlingen er relativt svag, ikke mindst for de områder af genstande der hører til i den profane del af middelalderen. Derimod er museets samling af sakrale effekter fra kirker og klostre ganske omfattende ikke mindst på grund af museets imponerende samling af unggotiske korbuekrucifikser. Denne imponerende samling lader de øvrige middelalderlige perioder fremstå knapt så imponerende. Der forekommer dog i samlingen fine genstande fra både den romanske og den sengotiske periode.