Af Enestående National Betydning

Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo har modtaget bevilling på 470.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsens ENB-pulje. ENB står for Enestående National Betydning og puljen er øremærket til konservering af truede museumsgenstande af enestående national betydning på de statsanerkendte museer.
Derfor kan Stiftsmuseets fantastiske krucifikssamling gennemgå en hårdt tiltrængt konservering.

Hent detaljerede fotos (Pdf-dokument, 9 sider, 2Mb  -  åbner i nyt vindue)

Unik samling
I Stiftsmuseets bygning på Banegårdspladsen i Maribo findes en unik samling af krucifikser fra perioden 1250 til 1350.
Samlingen er af høj kulturhistorisk værdi, og for perioden er den en af Nordens fineste. Intet andet sted i Danmark er så mange og så homogene krucifikser samlet på et sted. Som helhed understreger krucifikserne desuden den øvrige vægtige kirkekunst på Lolland-Falster.

Krucifikserne er enestående både i det øvrige bevarede danske kirkemateriale og på europæisk niveau. De er af international interesse, da de ligger i direkte forbindelse med vigtige tyske og norditalienske krucifikser fra omkring 1300.

Tidens tand går ikke ubemærket hen over 700 år gamle genstande, og krucifikserne trænger da også til en gennemgående konservering, hvis de skal bevares for kommende generationer. Krucifiksernes bevaringstilstand er ganske enkelt problematisk. Det var derfor et meget stort ønske at få dette tvingende nødvendige konserveringsarbejde påbegyndt snarest.

Da den samlede pris på en sådan opgave beløber sig til ca. 500.000 kr., var det ikke en sag, museet selv kunne løfte. Derfor var Kulturarvsstyrelsens ENB-pulje den oplagte mulighed for at få samlingen reddet for eftertiden.

Da 7 ud af de 9 krucifikser kun var blevet inddeponeret hos Stiftsmuseet i 1930erne, var det nødvendig med en endelig overdragelse af krucifikserne til museet.
Takket være Horbelev, Nr.Ørslev, Musse, Skovlænge, Horreby, Holeby og Karleby menighedsråds beslutning om at overdrage korbuekrucifikserne til Lolland-Falsters Stiftsmuseum og bispekontorets godkendelse af projektet, er det nu lykkes at skaffe til de nødvendige midler.

Samlingen omfatter yderligere to krucifikser fra Hillested og Torslunde, som Stiftsmuseet hele tiden har haft ejerskab til.
Arbejdet med at få krucifikserne konserveret er påbegyndt i foråret 2008, og det er Bevaringscenter Næstved, der varetager opgaven.
Arbejdet kan følges her