Hej søster

En udstilling om musikeren Trilles liv

Falsters Minder 12. september til 15. november 2014

Månedens artikel

Gådefulde palisadeanlæg!

Læs om nyt, spændende fund fra Falster

Skolen i 200 år

En markering af 200 året for undervisningspligtens indførelse med fokus på C.D.F. Reventlows betydning for lollandske skoler før og nu

Fiskekonstruktioner

Ved de arkæologiske udgravninger er der dukket et helt system af fiskegærder op.

Velkommen til Museum Lolland-Falster!

Vi dokumenterer og forsker i menneskers livsvilkår og forandringsprocesser på Lolland-Falster og i Østersøområdet fra oldtiden og frem til i dag.

Du kan rundt omkring på Lolland-Falster besøge vores fire forskellige udstillingssteder, eller læse mere om dem her.

Du kan på siderne her også løbende følge med i de omfattende arkæologiske udgravninger forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.