Møntskatten fra Orenæs

Sjældent skattefund fra 1600-tallet fundet på Nordfalster

Særudstilling på Falsters Minder fra 28. marts - 28. april 2015

FLYGTIGHED

– et skulpturprojekt i herregårdshaver

15. maj til 15. september 2015

Månedens artikel

Forventninger og forhåbninger - holder de stik?

Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet.

Vejen til Europa

Transportveje og kulturforbindelser i oldtiden

Særudstilling på Falsters Minder 5. februar – 17. oktober 2015

Top 10!

Stenalderfodspor er på kulturstyrelsens top 10

over særlige fund fra 2014

OMG

- en udstilling om en enestående samling af krucifikser og middelalderens kirke på Stiftsmuseet i Maribo

Velkommen til Museum Lolland-Falster!

Vi dokumenterer og forsker i menneskers livsvilkår og forandringsprocesser på Lolland-Falster og i Østersøområdet fra oldtiden og frem til i dag.

Du kan rundt omkring på Lolland-Falster besøge vores fire forskellige udstillingssteder, eller læse mere om dem her.

Du kan på siderne her også løbende følge med i de omfattende arkæologiske udgravninger forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

Oplevelser Se arrangementskalenderen