2018

Nyere tid

 

Andersen, J.M., 2018: Dronning Anna Sophies smykker. In Thomas C. Thulstrup m.fl. (red.); Magtens smykker. Kongelige og prægtige smykker fortæller magtens historie igennem 750 år, s. 166-181, Museet på Koldinghus 2018, ISBN: 978-87-87152-71-6

 

Med afsæt i et storslået maleri gengivende dronning Anna Sophie, født komtesse Reventlow (1693-1743), omkring 1730 gennemgår artiklen dronningens brug af sine smykker i forhold til ægtemanden Frederik IV og i relation til hendes position og familien Reventlows brug af hende til at vinde magt og indflydelse over den enevældige majestæt.

 

Arkæologi

 

Lauritsen, Leif Plith, 2018: Store Heddinge Church - A mystery solved. In Liz Thomas and Jill Campbell (red.); Buildings in Society: International Studies in the Historic Era, E-publication ISBN: 9781784918323.

 

Temaet for bogen er bygninger og deres funktion i samfundet. Der er altså ikke tale om en arkitektonisk gennemgang af bygninger, men om bygninger analyseret ud fra bygherre- og senere brugsbehov. Bygningerne bliver anskuet som genstande mere end som bygninger, og derved kan man nogle gange fravriste dem nye informationer, som kan afsløre deres brug.

Artiklen omhandler Store Heddinge kirke, primært kirkens kor og dettes oprindeligt tænkte funktion. Et mysterium, der gennem århundreder har været diskuteret, men som nu endelig, formentligt, er opklaret.