Enevælde og oplysningstid - 1660-1800

 

C.D.F. Reventlow

 

C.D.F. Reventlow

C.D.F. Reventlow

 

C.D.F. Reventlow var måske den mest betydningsfulde statsminister, vi har haft i Danmarkshistorien. Sammen med en snæver kreds af fortrolige og under ledelse af den unge kronprins Frederik (VI) kastede Reventlow sig i 1784 ud i den største reformering af det danske samfund til dato, der ikke blot skulle få indflydelse på landskabets udformning og samfundets indretning, men også ændre vores forståelse af os selv som individer.

 

Foredraget C.D.F. Reventlow vil fortælle om baggrunden for Reventlows bedrifter, hans indflydelse på landboreformernes gennemførelse og hvilken rolle, han endnu den dag i dag spiller for os alle.


Jesper Munk Andersen

Foredragsholder: museumsinspektør Jesper Munk Andersen

 

En kongelig Visit

 

Kong Christian den ottende

Kong Christian den ottende

 

Fra 20. til 27. juli 1843 var der fornemt besøg på Lolland-Falster. Danmarks sidste enevoldskonge, den i dag næsten ukendte Christian VIII, besøgte i selskab med sin hustru, dronning Caroline Amalie, Sydhavsøerne.

 

Med afsæt i kongebesøget dengang vil kongelige visitter igennem historien blive belyst i foredraget En kongelig Visit, der vil tage publikum med ind bag kulisserne ved de årlige sommertogter med kongeskibet og fortælle om ligheder og forskelle mellem dengang og i dag.

 

Foredraget vil i det omfang, det er muligt, kunne vinkles i forhold til det pågældende foredragssted.


Jesper Munk Andersen

Foredragsholder: museumsinspektør Jesper Munk Andersen

 

Det store og det små

 

C.D.F. Reventlow er  kendt for sit store arbejde med landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Dette foredrag fortæller om manden bag reformerne.

 

Anne Elmer

Foredragsholder: formidler Anne Elmer

 

Dorte Skov, frue på Havløkkegård

 

I slutningen af 1600-tallet var Dorte Skov frue på Havløkkegård ved Bandholm. Hun var en person, vi kender fra en række retssager om arvestridigheder, brudt ægteskabsløfte og et stort tyveri fra tolderen i Bandholm.

 

I foredraget fortælles om fruen og om de vilkår, der prægede livet i området i slutningen af renæssancen.

 

Anne Elmer

Foredragsholder: formidler Anne Elmer

Omvisninger
Ture
Booking