Omvisninger

Gæster ved omvisning på Frilandsmuseet

 

På Flugt - Velkomst eller Returnering?  (indtil 10. december 2017)

 

Omvisning i særudstillingen På Flugt.

 

En omvisning, hvor menneskers handlinger, menneskesyn, italesættelse og objektificering sættes på spidsen. Oplev Museum Lolland-Falsters særudstilling på en helt anden måde. Kom med på en tur, hvor der lægges op til debat og refleksion, og hvor forskellige synspunkter har plads til at blive hørt!

 

Hvorfor beholder vi de gamle huse?

 

En omvisning i Nykøbing eller Maribo med fokus på de gamle bygninger, deres historie og deres berettigelse i bybilledet.

 

Skal historier altid vige for innovation og fornyelse, eller skal gamle bygninger beholdes for enhver pris? Kom med på en omvisning, hvor vi snakker om fredninger, bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og de aktører, som er med til at påvirke disse bygninger.

Ture
Foredrag
Undervisning og aktiviteter
Booking
Priser