Femernforbindelsen - Arkæologiske undersøgelser

Vindmølleparken

Det jomfruelige areal i vindmølleparken øst for Rødbyhavn inden de arkæologiske undersøgelser gik i gang

 

Museum Lolland-Falster gennemfører arkæologiske undersøgelser forud for etableringen af den faste forbindelse under Femern Bælt.

 

Anlæggelsen af den faste forbindelse under Femern Bælt giver Museum Lolland-Falster en helt unik mulighed for at undersøge et stort kulturlandskab ved Rødbyhavn på Lolland for at fastslå eventuelle spor efter fortidsminder. I begyndelsen af maj 2012 gik Museum Lolland-Falster i gang med den indledende forundersøgelse på de arealer, hvor det danske landanlæg til den faste forbindelse skal placeres. Forundersøgelsen kan vise sig med tiden at blive til Danmarkshistoriens største arkæologiske projekt.

 

Opgravet jord

De mange kubikmeter jord begynder efterhånden at pryde landskabet i vindmølleparken

 

Forundersøgelsen har vist, at der er fossile vige og næs, som har været beboet i både jæger- og bondestenalderen fra ca. 6.000 til 3.000 f.Kr. Velbevarede fund af bl.a. flintredskaber, fiskehegn, tilspidsede pæle fra fiskegårde, keramik, bennåle og dyreknogler viser, at kysten i stenalderen bød på mange små lune hjørner og gode fiskepladser.

 

Flintredskab

De arkæologiske undersøgelser har efterhånden genereret mange fantastiske og helt unikke fund

 

Forundersøgelsen blev afsluttet i slutningen af juni 2013, og de regulære udgravninger blev påbegyndt i sensommeren 2013 og forventes afsluttet i 2017. Den overordnede undersøgelsesstrategi fokuserer på menneskets tilpasning til klima- og naturudviklingen i perioden 6.000 til 3.000 f.Kr., neolitiseringsprocessen (skiftet fra jægere til bønder) og Lolland som port til Europa.

 

Pressemateriale
Femern fortæller...
Hvad vidste vi allerede?
Tidslinje