24. november 2014
Femernforbindelsen

Skæftet flintøkse fundet ved Rødbyhavn

Ved de arkæologiske undersøgelser forud for den kommende Femern Bælt-forbindelse har arkæologer ved Museum Lolland-Falster fundet en utrolig velbevaret skæftet flintøkse. Der er tale om en ca. 5500 år gammel tyndnakket økse, der bevidst er stukket ned i, hvad der i stenalderen var havbunden udfor den lollandske sydkyst. Økserne er et af de typiske fund fra stenalderen, men i skæftet form er de utrolig sjældne.

 

"At finde en skæftet økse, der er så velbevaret er helt utroligt. På grund af de helt unikke bevaringsforhold har vi fundet meget organisk materiale i løbet af udgravningerne, heriblandt et stort antal bearbejdede og lodretstående træstager. Men også mere specielle genstande som en padleåre, to buer og ca. 14 økseskafter er fundet lodretstående i, hvad der i stenalderen var strandkanten. Men da vi pludselig så, at vi faktisk stod med det meste af en hel skæftet økse stukket 30 cm ned i havbunden, vidste vi, at det var et helt specielt fund, vi havde gjort" fortæller Søren Anker Sørensen, arkæolog ved Museum Lolland-Falster.

 

Økser har været et vigtigt redskab for stenalderbefolkningen til bearbejdning af træ gennem årtusinder. Men de spillede en særlig rolle ved indførelsen af landbruget, hvor størstedelen af landet var dækket med tæt skov, som måtte vige pladsen for det agerdyrkende samfund. Med indførelsen af landbruget fulgte en anden og mere hierarkisk samfundsstruktur, hvor de religiøse/kultiske elementer var en del af livet og døden. Kultdyrkelsen spredte sig gennem bondestenalderen, og man kan fx ved storstensgrave og i moser og vådområder se tegn på omfattende gravskikke og offerritualer.

 

De lodretstående genstande, der er fundet i udgravningerne øst for Rødbyhavn, viser tydeligt, at befolkningen har brugt kysten til offerområde. Genstandene er bevidst stukket ned i undergrundsleret som et led i en rituel deponering. 

 

Undersøgelserne i området er endnu ikke færdige, og Museum Lolland-Falster håber, at man på længere sigt kan bliver klogere på det rituelle område, og måske dukker der andre interessante offergaver frem fra den lollandske muld.

 

For nærmere information kontakt arkæolog ved Museum Lolland-Falster Søren Anker Sørensen på 52 51 31 98 eller sas@museumlollandfalster.dk.