Femernprojekter frem til 2014

- midtvejsstatus over museets undersøgelser i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse til Femern

 

Allerede i 2009 gik Museum Lolland-Falster i gang med de arkivalske undersøgelser forud for anlæggelsen af en fast forbindelse mellem Lolland og Femern. I 2012-2014 er der blevet udført flere end 20 udgravninger i området øst for Rødbyhavn og flere nyheder om enestående fund fra udgravningerne er allerede gået verden rundt.

 

I filmen kan man få et lille indblik i, hvad det indebærer for museets medarbejdere at være med i det store projekt, hvilke opgaver der teknisk, logistisk og administrativt følger med de mange undersøgelser, og hvilken viden det giver både at grave i fortiden og at lave samtidsdokumentation.

 

 

 

Video