Lokomobilet fra Knuthenborg

Detaljebillede af lokomobilet fra Knuthenborg. Foto: Bo Herbst

Lokomobilet fra Knuthenborg. Foto: Bo Herbst

 

Museets lokomobil er fremstillet i 1919 hos den engelske maskinfabrik Ransomes, Sims & Jefferies i Ipswich. Denne type lokomobil var en transportabel dampmaskine, der blev brugt som kraftmotor til at trække andre maskiner som f.eks. tærskeværk og brændeflækker.

 

 

Lokomobilet trækker en brændeflækker

Lokomobilet trækker en brændeflækker

 

Når lokomobilet skulle bruges, blev det trukket til stedet af heste. Her blev den maskine, lokomobilet skulle drive, sat til. Nu kunne fyrbøderen tænde op under lokomobilets kedel. Efter en times tid var dampen oppe, og lokomobilet var klar til dagens arbejde. Af sikkerhedsmæssige årsager var det kun særlige fyrbødere, der måtte betjene lokomobilet. Fyrbøderen var ofte en populær mand hos børnene. For når kedlen var i gang, stegte han gerne børnenes medbragte æbler på lokomobilet.

 

 

Lokomobilet trækker en brændeflækker

Lokomobilet hjælper til med høsten

 

Museets lokomobil blev købt af Knuthenborg Gods omkring 1920, og de følgende ca. 25 år indgik lokomobilet i godsets drift. Brugen af dampkraft i godsdriften var ikke nyt på Knuthenborg. Allerede i 1870 var lensgreve Eggert Christopher Knuth blandt de første til at benytte dampkraft i dansk landbrug, da han købte et lokomobil til damppløjning.