Ane Huggemands

Ane Huggemands' familie

Ane Huggemand sammen med familien Ørnsholt. Foto: Arkitekt Ørnsholt.

 

Huset sidste beboer hed Ane Huggemands. Hun var født i huset i 1840 og levede der alle sine 85 år. Anes far arbejdede som landhåndværker på herregården Halsted Kloster og blev derfor kaldet Hans Huggemand. Hun blev således opkaldt efter sin far, der havde fået sit tilnavn efter sit erhverv. Som sin far arbejdede også Ane for herregården, hvor hun passede børn for herskabet, godsforvalteren og skovrideren og hjalp til i haven. Skønt Ane var ugift, fik hun ikke mindre end fem børn.

 

I 1886 blev Ane, 46 år gammel, gift med Lars Langesøe på 49 år. Lars var havemand på Halsted kloster. Her passede han fyret i drivhuset og kørte brænde til hovedbygningen. Lars var født uden for ægteskab og er derfor opkaldt efter den lokalitet - tæt på Pederstrup - hvor han kom til verden.

 

Ane Huggemands og hendes mand Knud Langesøe har besøg af Anes datter og svigersøn.

Ane Huggemands og hendes mand Lars Langesøe har besøg af Anes datter og svigersøn.

 

Anes børnebørn har fortalt, at det lille husmandssted var omgivet af en frugtbar pryd- og nyttehave.

Ane Huggemands' hus