Rasmus Stang

Falstergården. Foto: Roberto Fortuna

Skiftet af Rasmus Stangs bo, 1807. Udskrift af skifteprotokollen.

 

I april 1807 døde Rasmus Pedersen Stang, 45 år gammel. Han døde på sin gård i Nørre Ørslev på Falster. Rasmus, der både var sognefoged og selvejerbonde, var en anset mand. Ved sin død efterlod han en gård på 7 tdr. hartkorn, konen Maren Larsdatter, tre voksne børn fra første ægteskab: Niels på 24 år, Birthe på 18 år og Peder på 15 år samt fem mindreårige børn fra andet ægteskab: Hans på 9 år, Ole på 7 år, Maren på 5 år, Jørgen på 4 år og Rasmus på 3 år.

 

Rasmus blev gift første gang den 12. juni 1782 i Nørre Ørslev Kirke med den fem år ældre Margrethe Nielsdatter. Rasmus og Margrethe fik i alt seks børn, hvoraf kun de tre overlevede til voksenalderen. Margrethe fødte parrets sidste barn, pigen Maren, den 25. november 1794. Kort efter fødslen døde datteren og formodentlig også Margrethe. For den 27. marts 1795 giftede Rasmus sig for anden gang med Maren Larsdatter. Sammen fik de syv børn, hvoraf de fem levede længere end deres far.

 

I forbindelse med skiftet efter Rasmus' død blev gårdens indbo og redskaber registret. Denne boopgørelse er udgangspunkt for gårdens indretning i dag.

 

Da Rasmus i sin tid flyttede ind på gården, var det som fæstebonde under hovedgården Vestenborg. Da han døde, ejede han selv gården. Udviklingen i Rasmus' liv var et produkt af landboreformerne, der i slutningen af 1700-tallet skulle vende op og ned på bøndernes tilværelse. Samfundet og synet på bonden var under forandring. Forandringer, der påvirkede Rasmus' hverdag og hans muligheder i livet.

Falstergården
Landboreformerne