Fejø Stubmølle

Møllen

Stubmøllen fra Fejø

 

Den gamle stubmølle, kommer oprindelig fra øen Fejø, der ligger ud for Lollands nordlige kyst. Oprindelig havde øen to vindmøller, en i Østerby og en i Vesterby, men i 1924 blev Vesterbys mølle købt og flyttet til Frilandsmuseet i Maribo. Ved flytningen manglede møllen imidlertid den ene vinge. Det lykkedes dog daværende formand for Lolland-Falsters Stiftsmuseum (nu Museum Lolland-Falster) Alex Holck at skaffe en erstatningsvinge fra en anden lollandsk vindmølle, der skulle rives ned.

 

Da møllen blev erhvervet til Frilandsmuseet, havde den været ejet af den samme slægt i tre generationer - helt tilbage til 1833. Der var på daværende tidspunkt en usikkerhed om, hvor gammel stubmøllen fra Fejø var, men man vidste, at den blev takseret til brandforsikring første gang i 1816. Man var dog af den overbevisning, at møllen var af ældre dato, da den store murede hollandske mølle med drejelig top var begyndt at fortrænge stubmøllerne i slutningen af 1700-tallet, og man vidste, at den sidste møller i 1922 havde fortalt, at møllen mindst var 200 år gammel. Møllen var i brug helt frem til 1921.

 

Fejø stubmølle omkring 1910

Fejø stubmølle omkring 1910

 

I 2009 fik Museum Lolland-Falster mulighed for at sætte den gamle stubmølle i stand med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Stubmøllen blev nedtaget i efterårsferien 2009 og sendt til restaurering og nærmere undersøgelse hos en møllebygger. Arbejdet var færdigt i det tidlige forår 2011, hvor genopsætningen blev påbegyndt. Museet havde imidlertid valgt at flytte møllen til engarealet bag museet for at give den en mere historisk rigtig placering og mulighed for at køre med den. Møllen blev indviet i september 2011.

 

Undersøgelserne, der blev foretaget i forbindelse med restaureringen, gav gode nyheder, da der var oprindelige elementer tilbage, der kunne være med til at datere møllen meget præcist. De dendrokronologiske undersøgelser (træringsdatering) viste, at stubmøllen stammer fra 1594, hvilket gør den til den ene af Danmarks to ældste møller.

 

 

 

 


 

 

 

Restaurering af møllen
Fakta om møllen

Hvordan er en stubmølle opbygget?